Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
💡 24 faktabaserade optimistiska nyheter från april

💡 24 faktabaserade optimistiska nyheter från april

❌ Slovakien stänger sista kolkraftverket – sex år tidigare än planerat. 🏢 Tusentals dödsfall undvikna vid jordbävningen i Taiwan. 👩‍⚕️ Kraftig minskning av tuberkulos i Kambodja. 🦾 Chatbot övertygade konspirationsteoretiker. 🔋 Batterilager i Europa expanderar kraftigt.

Mathias Sundin
Mathias Sundin

Dela artikeln

Warp News skriver faktabaserade optimistiska nyheter om teknik, vetenskap och mänskliga framsteg – och människorna som skapar dem. Om du inte redan är prenumerant kan du bli det här.

Att skriva om dåliga saker som inte har hänt är svårt. Men ibland går det.

Taiwan skakades nyligen av den största jordbävningen sedan 1999. Då dog över 2400 personer, denna gång dog endast ett tiotal.

De allra flesta medier rapporterade om jordbävningen, men få skrev den verkliga nyheten: Tusentals liv räddade i Taiwan. Tack vare de insatser som människor och myndigheter har gjort sedan dess.

Detta är en minst lika stor nyhet som själva jordbävningen.

Det är så här nyheterna kunde se ut och som vi försöker visa med Warp News. Tack för att du är prenumerant!


Scrolla ner lite så hittar ni alla månadens faktabaserade optimistiska nyheter.

Mathias Sundin
Arge optimisten


Hjälp gärna vänner och bekanta att hopescrolla genom att dela den här sammanfattningen med dem och i sociala medier.

💡 Månadens faktabaserade optimistiska nyheter

👩‍⚕️ Kraftig minskning av tuberkulos i Kambodja

Döda i tuberkulos har minskat med 45 procent under 2000-talet. Nya tuberkulos-fall har också minskat med 45 procent, under samma tidsperiod.

Läs mer på Warp News

☣️ Giftiga kemikalieutsläpp har minskat med 21% på tio år

Utsläppen av giftiga kemikalier i USA minskade med 21 procent mellan 2013 och 2022. Under denna tioårsperiod minskade utsläppen från tillverkningsanläggningar med 9 procent samtidigt som det ekonomiska värdet som tillverkningsindustrin tillförde den amerikanska ekonomin ökade med 14 procent.

Läs mer på Warp News

🏢 Tusentals dödsfall undvikna vid jordbävningen i Taiwan

Byggnadskoder och infrastruktur har stärkts för att stå emot seismiska krafter, vilket minskat skador och räddat liv. Ett avancerat tidigt varningssystem och utbildningsprogram har bidragit till att förbereda befolkningen.

Läs mer på Warp News

❌ Slovakien stänger sista kolkraftverket – sex år tidigare än planerat

Slovakien har nu stoppat produktionen vid sitt sista kolkraftverk. Landets elektricitet kommer nu nästan uteslutande från kärnkraft och förnybara källor. Målet har varit att fasa ut all kolkraft till 2030. Ett mål man nu uppnår sex år före utsatt tid.

Läs mer på Warp News

🌞 Forskare knäcker decennielångt problem: Omvandla koldioxid till metanol (bra för klimatet)

Processen sker vid rumstemperatur och normalt lufttryck, vilket förenklar omvandlingen. Att uppnå detta vid rumstemperatur är något forskare försökt uppnå i flera årtionden.

Läs mer på Warp News

🏭 Terraform Industries omvandlar el och luft till syntetisk naturgas för första gången

Terraform Industries har för första gången framställt syntetisk naturgas genom att omvandla elektricitet och luft med hjälp av sin Terraformer-teknologi. Omvandling av ren elektricitet till väte för mindre än 2,50 dollar per kilogram och CO2-filtrering för mindre än 250 dollar per ton.

Läs mer på Warp News

🛫 Framgångsrik demoflygning med första privata överljudsflyget sedan Concorde

Boom Supersonic har framgångsrikt genomfört den första flygningen med XB-1, världens första civilt utvecklade överljudsflygplan. Det banar väg för Overture, som ska bli världens snabbaste linjeflygplan och kommer att drivas med 100 procent hållbart flygbränsle.

Läs mer på Warp News

🦾 Chatbot övertygade konspirationsteoretiker att omvärdera sina åsikter

Personers tro på konspirationsteorier minskade med cirka 20 procent efter samtal med en AI. Chatboten använde en faktabaserad metod för att ifrågasätta konspirationsteorier. Förändringen i övertygelse kvarstod i minst två månader, vilket tyder på en varaktig effekt.

Läs mer på Warp News

🚀 SpaceX planerar ännu större Starships

Företaget utvecklar en jätteraket, Starship, som ska kunna återanvändas och kraftigt minska kostnaderna att skjuta upp saker i rymden och till Mars. De planerar uppgraderade modeller av Starship, som kan lyfta 200 ton eller mer, och ändå vara fullt återanvändbara.

Läs mer på Warp News

🔋 Nytt snabbladdat elbilsbatteri med en livslängd på 65 000 mil

StoreDot har presenterat ett nytt elbilsbatteri som kan laddas upp till 80 procent på bara 5-10 minuter. Batteriet har en livslängd på 65 000 mil tack vare förmågan att genomgå 2 000 ultrasnabba laddningscykler.

Läs mer på Warp News

🌌 Den mest detaljerade mätningen av universums expansion

Detta är första gången forskare har mätt expansionshistoriken för den avlägsna perioden, 8-11 miljarder år sedan, med en precision på bättre än en procent. Med bara ett års data har DESI överträffat alla tidigare 3D-spektroskopiska kartor sammantaget.

Läs mer på Warp News

🔋 Batterilager i Europa expanderar kraftigt

Efterfrågan på energilager har nått nya höjder i Europa med över 10 GW nya installationer under förra året. Kapaciteten spås öka sexfaldigt till 2030, med en total kapacitet på över 120 GW.

Läs mer på Warp News

🚢 Världens största elfärja laddas på sex minuter - och minskar utsläpp

Elektrifiering av en tidigare diesel-elektrisk färja minskar CO2-utsläppen årligen med ungefär 28,000 ton. Omställningen till helt elektrisk drift förväntas kunna räknas hem på åtta år, och färjan beräknas köras många fler år än så.

Läs mer på Warp News

🤑 Gen Z är rikare än tidigare generationer i samma ålder

Generation Z, födda mellan 1997 och 2012, har betydligt högre inkomster och större ekonomisk stabilitet jämfört med millennials och babyboomers vid samma ålder.

Läs mer på Warp News

🌎 Globala Overshoot Day infaller senare i år, stor förbättring för Sverige

Enligt Global Footprint Network inträffar ekologiskt "overshoot" när människors efterfrågan överstiger det naturliga ekosystems regenerativa kapacitet. Ju senare på året dagen infaller desto bättre. (Men modellen har också klara brister.)

Läs mer på Warp News

🔋 Elbilar kommer fortsätta att öka i USA (trots vad vissa hävdar)

Trots utmaningar som bristande laddinfrastruktur och höga kostnader överväger 42 procent av de tillfrågade att köpa en elbil som sitt nästa fordon.

Läs mer på Warp News

🚅 Europas längsta testbana för Hyperloop öppnar i Nederländerna

EU satsar på hyperloop-teknologi med ny testanläggning i Nederländerna. Hyperloop kan kraftigt minska pendlingstiden mellan städer i Europa.

Läs mer på Warp News

🚗 Färre döda i trafiken i USA förra året

Dödsfall i traiken i USA minskade med 3,6 procent under förra året. Detta är det andra året i rad med en minskning i dödsfall, trots en ökning i körda mil.

Läs mer på Warp News

🚁 Dragonfly ska utforska månen Titans fascinerande landskap

NASAs Dragonfly-uppdrag syftar till att utforska Saturnus måne Titan med en unik helikopter som kommer att flyga och ta prover. Titan är den enda kända himlakroppen i solsystemet, förutom jorden, som har vätska på sin yta och ett dynamiskt vädersystem.

Läs mer på Warp News

👴🏿 Medellivslängden ökar globalt, men mest i östra Afrika

Globala medellivslängden ökade med 6,2 år mellan 1990 och 2021, främst tack vare minskade dödsfall från tarminfektioner. Östra subsahariska Afrika hade den största ökningen, med 10,7 år.

Läs mer på Warp News

🧠 BrainLM använder samma principer som ChatGPT för att tolka hjärnaktivitet, ger snabbare analyser

Istället för att lära sig från text och bilder, är BrainLM tränad på att tolka funktionsbilder från hjärnan. Det underlättar omfattande studier i neurovetenskap och förbättrar förståelsen för mänsklig kognition.

Läs mer på Warp News

📉 Storbritanniens växthusgasutsläpp på den lägsta nivån sedan 1879

Landet har nu minskat sina växthusgasutsläpp med 53 procent sedan 1990, medan landets bruttonationalprodukt har ökat med 82 procent. Kolanvändning föll till den lägsta nivån sedan 1730-talet.

Läs mer på Warp News

📉 Minskning av självmord bland unga i Europa

Länder som Grekland och Portugal, där självmordsstatistiken traditionellt varit lägre, har bibehållit sina låga tal.

Läs mer på Warp News

📱 Förenklad bild av dopamin och sociala medier

Dopamin är ofta missförstått och felaktigt beskrivet som enbart beroendeframkallande och skadligt. Forskningen visar att dopamin har en komplex roll i hjärnan, som involverar lärande och belöningssignaler, men är inte direkt lika med njutning eller beroende.

Läs mer på Warp News

Krönikor och andra texter

🖥️ Ska Sverige satsa på modeller eller ökat användande AI? – rapport från AI-kommissionens andra möte

AI-kommissionens andra möte hölls i Göteborg. Där åker man ju som bekant spårvagn. Förutom det diskuterade vi om Sverige ska satsa på AI-modeller eller ökat användande av AI, eller kanske både och?

Läs på Warp News

📰 Så här kunde nyheterna se ut

Den stora nyheten var inte hur många som dog i jordbävningen i Taiwan, utan hur många som INTE dog.

Läs på Warp News

☯️ Dåligt och bättre – samtidigt

För första gången dör under fem miljoner barn per år. Fantastiskt! Men... nästan fem miljoner döda barn, fruktansvärt! Hans Rosling lärde oss att något kan vara dåligt och bli bättre, samtidigt.

Läs på Warp News

🎵 Nu finns ett ChatGPT för att göra musik (min treårige son och jag gjorde en opera)

Jag sjunger falskt och kan inte spela något instrument. Min son är tre år. Ändå har vi gjort en opera ihop. Det är möjligt tack vare den senaste utvecklingen inom generativ AI.

Läs på Warp News

✉️ Få en dos faktabaserad, gratis, optimism en gång i veckan

Varje vecka skickar vi ut ett gratis nyhetsbrev med faktabaserade optimistiska nyheter om teknik, vetenskap och mänskliga framsteg.

Om du inte är prenumerant, så bli gärna det!

🎤 Behöver ni lära er mer om AI?

Boka den arge optimsten till er konferens.

Läs mer om Mathias Sundins AI-föreläsning på mathiassundin.org.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.