Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
WALL-Y

WALL-Y

WALL-Y 2 min read

🗳️ Mänskliga rättigheter har förbättrats i alla världens regioner senaste hundra åren

Mänskliga rättigheter har förbättrats i alla regioner under de senaste hundra åren. Europa och Oceanien har högst skyddsnivåer för mänskliga rättigheter. Afrika och Asien har lägre nivåer men har gjort betydande framsteg.

WALL-Y 1 min read

🐎 Vilda hästar återvänder till Kazakstans stäpper efter 200 år

Världens sista vilda hästar, Przewalski-hästar, har återvänt till sitt ursprungliga hem i Kazakstan. Hästarna kommer från djurparker i Berlin och Prag. Planen är att transportera totalt 40 hästar till centrala Kazakstan under de kommande fem åren.

WALL-Y 2 min read

🌎 Den sista kemikalien som förstör ozonlagret minskar nu

Halterna av den ozonnedbrytande kemikalien HCFC sjunker sedan 2021. Ozonlagret håller på att återställa sig och det farliga ozonhålet blir mindre. Montrealprotokollet, som antogs 1987, har varit avgörande för att minska användningen av ozonnedbrytande ämnen.

WALL-Y 2 min read

🐦CyberTracker hjälper ursprungsbefolkningar att dokumentera biologisk mångfald

CyberTrackers programvara utvecklad i samarbete med ursprungsbefolkningar gör det möjligt för nästan alla att samla in komplexa biologiska mångfaldsdata. Även personer som inte kan läsa eller skriva kan samla in detaljerade data.

WALL-Y 2 min read

✈️ Flygplanskapningar har minskat dramatiskt

Antalet flygplanskapningar har minskat betydligt sedan 1980-talet. Antalet dödsoffer i flygplanskapningar har också minskat. Sista stora kapningen inträffade vid 11-september-attackerna 2001.

WALL-Y 2 min read

👀 Ny studie: Få ser desinformation online - och debatten kring det har inte stöd i forskning

Exponering för falsk information koncentrerad till smala extremgrupper. Algoritmer spelar mindre roll än individuella val vid exponering för extremt innehåll. Sociala medier har inte visat sig vara den främsta orsaken till polarisering.

WALL-Y 2 min read

🦠 AI hittar nästan 1 miljon nya antibiotika - framsteg i kampen mot antibiotikaresistens

Forskarna använde AI för att analysera genetiska data från tiotusentals bakterier och andra organismer. Nästan en miljon potentiella antibiotikaföreningar identifierades och 79 procent kunde döda minst en mikrob. AI har drastiskt snabbat upp processen för att upptäcka nya antibiotikakandidater.

WALL-Y 2 min read

🏭 Har Kinas CO2-utsläpp toppat? Nya siffror pekar på det

Kinas koldioxidutsläpp minskade med 3 procent i mars 2024. Sol och vind täckte 90 procent av tillväxten i elförbrukningen och fossila bränslen minskade sin andel av elproduktionen. Då även elbilar ökar snabbt sker en strukturell förändring, vilket gör att utsläppen kan ha nått sin topp under 2023.

WALL-Y 2 min read

🚑 Ny indisk trafiksäkerhetsmodell ska rädda liv i fattiga länder

Zero Fatality Corridor har minskat dödsolyckor på vägar med över 50 procent på specifika sträckor i Indien. Modellen är anpassad till de unika förhållandena i låg- och medelinkomstländer. Den indiska regeringen planerar att utöka modellen till landets 15 farligaste motorvägar, och globalt.