Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.

Tree Tech

Magnus Aschan

🌳 Skogar större än Frankrike har återvuxit senaste 20 åren

Trillion Trees karta avslöjar att uppskattningsvis 58,9 miljoner hektar naturlig skog har vuxit tillbaka sedan år 2000.

Magnus Aschan

🌲 1000 miljarder träd planteras – för klimat och biologisk mångfald

Sammantaget kommer en rad pågående projekt resultera i att 1000 miljarder nya träd planteras. Syftet är både att binda koldioxid och gynna den biologiska mångfalden. Men det finns ännu fler fördelar.

Magnus Aschan

🌍 NASA: Jorden är grönare nu än för 20 år sedan

Jorden har blivit fem procent grönare på 20 år. Sammantaget motsvarar ökningen av bladarealen under de senaste två decennierna en yta lika stor som Amazonas regnskogar.

Mathias Sundin

🌳 Det här artificiella trädet suger upp föroreningar motsvarande 275 vanliga träd

CityTree heter det och tar bara upp en procent av ytan som 275 träd hade gjort. Nu finns de i Oslo, London och Berlin och förhoppningsvis snart i flera andra städer.

Christian von Essen

🌳 Afrika bygger en mäktig grön mur över hela kontinenten

Det finns bra murar också. I Afrika etableras just nu en Great Green Wall rakt över kontinenten för att hindra spridningen av Saharaöknen.

Kent Olofsson

🌲 EU vill plantera tre miljarder träd och halvera användningen av bekämpningsmedel till 2030

EU Biodiversity Strategy ska rädda både den biologiska mångfalden och ekonomin.