Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
Kent Olofsson

Kent Olofsson

Kent Olofsson 2 min read

Gel baserad på matavfall kan minska matsvinnet och skydda tjocktarmen

Fibrer som blir över när majs mals ner kan fungera som grund för geler som kan skydda mänskliga tarmceller.

Kent Olofsson 2 min read

💦 Ny teknik avlägsnar koldioxid från havsvatten

En forskargrupp har utvecklat en elektrokemisk process som kan ta bort koldioxid från havsvatten och minska surheten i haven.

Kent Olofsson 2 min read

🔬 Effektivare cancerbehandling med ny prognosmetod

Forskare har utvecklat en ny metod som kan ge bättre prognoser för hur en patients cancer kommer att utvecklas och även hur väl immunterapi kommer att fungera för patienten.

Kent Olofsson 1 min read

💊 Läkare kan nu spåra patienters medicinering för att optimera behandlingen

Små sensorer på piller möjliggör realtidsövervakning av medicinering och kan hjälpa läkare att snabbt upptäcka problem.

Kent Olofsson 2 min read

💔 AI-prognoser kan förbättra överlevnadschanserna efter hjärtstopp

Forskare vid Göteborgs Universitet har utvecklat en AI som stödjer läkare vid svåra beslut vid hjärtstopp.

Kent Olofsson 3 min read

🥤 Nanoplaster kanske inte är så farliga som vi trott

En studie visar att nanoplaster inte är så farliga för plankton som vi trott och att plasterna bryts ner snabbare än förväntat.

Kent Olofsson 2 min read

🦵 Koslem kan ge snabbare läkning av ben

Molekyler från slem kan användas för att producera syntetiskt bentransplantatmaterial och hjälpa till med läkning av större benförlust.

Kent Olofsson 2 min read

🚜 Utsläppen av växthusgaser från gödsel kan minska med 80 procent

Forskare har räknat ut de totala utsläppen av växthusgaser som gödningsmedlen i jordbruket orsakar och hittat sätt att minska utsläppen med 80 procent.

Kent Olofsson 2 min read

🧠 AI-modell kan identifiera lungcancerfall flera år i förväg

En AI-modell kan ge läkare och forskare bättre förutsättningar att upptäcka och behandla lungcancer i ett tidigt skede, vilket kan leda till en bättre prognos för patienterna.