Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
Kent Olofsson

Kent Olofsson

Kent Olofsson

🦿 AI hittar blodproppar i benen

Med hjälp av en AI kan allmänläkare och sjuksköterskor ställa diagnoser som kräver en specialist i dag.

Kent Olofsson

🕷 AR-app ska lindra spindelfobi

En virtuell spindel ska göra det mindre obehagligt för de med spindelskräck att stöta på verkliga spindlar.

Kent Olofsson

😷 Ungdomar klarar restriktionerna under pandemin bättre än förväntat

Pandemin verkar inte ha inneburit några allvarliga negativa konsekvenser hos ungdomar som i stället har klarat restriktionerna riktigt bra.

Kent Olofsson

🧠 AI kan förutsäga hur mycket syre Covid-patienter behöver

En AI kan optimera syretillförseln för varje patient som behöver sjukhusvård för Covid.

Kent Olofsson

🚜 Cirkulärt jordbruk kan minska övergödningen av Östersjön

Mycket av den fosfor och det kväve som läcker ut i Östersjön i dag skulle kunna återföras till åkrarna i stället.

Kent Olofsson

🌊 Mikrovågor kan ge oss bättre kvantdatorer

En ny ultrakänslig detektor kan göra att mikrovågsfotoner kan användas av kvantdatorer, vilket kan skynda på utvecklingen av framtidens kvantdatorer

Kent Olofsson

🐟 Skyddade havsområden ökar fiskbestånden med 400 procent

Genom att skydda ett havsområde från trålare växte fiskbeståndet både inom och utanför det skyddade området.

Kent Olofsson

☀️ Solenergi kan stå för 40 procent av USA:s elproduktion 2035

En jättesatsning på solel skulle göra solenergin till USA:s viktigaste energikälla om 15 år och minskade skadeverkningarna från klimatförändringar skulle göra investeringen mycket lönsam.

Kent Olofsson

🦶 Amputationer vid diabetes har minskat med 42 procent

Bättre behandlingsmetoder under de senaste åren har minskat risken för att diabetessjuka ska behöva amputera en fot.