Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🥤 Nanoplaster kanske inte är så farliga som vi trott

🥤 Nanoplaster kanske inte är så farliga som vi trott

En studie visar att nanoplaster inte är så farliga för plankton som vi trott och att plasterna bryts ner snabbare än förväntat.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Varje år hamnar miljoner ton plast i haven. Efterhand bryts plasten ner till nanoplast, små plastpartiklar mellan 100 nanometer och 1 mikrometer stora. Hur farliga dessa partiklar är för miljön är oklart, men nu pekar en studie från Lunds universitet på att dessa partiklar inte är så farliga.

Tidigare studier har studerat nanoplastpartiklar som är tillverkade för ändamålet och som ofta används i höga koncentrationer. Lundaforskarna bröt i stället ner vanliga plastföremål som lock, flaskor och påsar till nanopartiklar.

Forskarna undersökte sedan om nanoplasterna var farliga för daphnier, en sorts djurplankton som utgör en viktig föda för fisk. Det visade sig att nanoplasterna inte var farliga för daphnierna och att ett par plasttyper rent av ökade livslängden på dem. Det sistnämnda kan bero på att bakterier ansamlas på partiklarna, och då blir en källa till föda för daphnierna.

”Resultaten är jätteviktiga eftersom de, i motsats till forskning gjord på tillverkade nanoplastpartiklar, visar att nanoplaster inte är så skadliga. Vi var väldigt överraskade eftersom material i nanostorlek får andra egenskaper än material i större storlek och blir mer reaktiva”, säger Tommy Cedervall, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskarna tittade också på hur nanoplasterna bryts ner i naturen. Här är det inte helt klart hur snabbt nedbrytningen går, men det finns tecken på att det går snabbare än vi tidigare trott.

”Det är intressant att fundera över hur snabb processen att bryta ner mikroplast till nanoplast är. Det kanske går mycket snabbare än vad vi har trott. Nu visar våra resultat att UV-strålning påverkar nanopartiklarna; som också bryts ner av bakteriella och mekaniska processer. Eftersom nanomaterial har en väldigt stor yta i förhållande till massan kanske det bara säger poff och så finns inga partiklar kvar”, säger Tommy Cedervall.

Forskarna påpekar att det behövs mer forskning för att vara säkra på exakt hur nanoplaster beter sig i naturen och hur de påverkar miljön, men det finns klara möjligheter att nanoplasterna inte är så farliga för miljön som vi trott och att det bryts ner snabbare än förväntat.

”Om så är fallet kanske vi inte behöver vara så oroliga för nanoplasternas eventuella effekter, i alla fall inte för daphnier, speciellt eftersom våra resultat nu visar att de inte behöver vara skadliga. Samtidigt vet vi inte vad som händer om och när dessa partiklar tar sig högre upp i näringskedjan. Halterna av kemikalier riskerar att bli högre hos fiskar än hos plankton, och vi vet inte hur nanoplast påverkar människor ännu”, säger Tommy Cedervall.

Läs hela studien här.

🦠 Bakterier kan rensa sjöar från plast
Rätt blandning av bakterier i en sjö kan mer än fördubbla bakteriernas förmåga att bryta ner plast.
🍄 Plastätande svampar - lösningen på plastföroreningar?
Forskare tror att vissa svampar med förmågan att konsumera polyuretan – som är en av huvudingredienserna i plastprodukter – är nyckeln till att städa upp plastföroreningar på vår jord.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.