Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🌳 Skogar större än Frankrike har återvuxit senaste 20 åren

🌳 Skogar större än Frankrike har återvuxit senaste 20 åren

Trillion Trees karta avslöjar att uppskattningsvis 58,9 miljoner hektar naturlig skog har vuxit tillbaka sedan år 2000.

Magnus Aschan
Magnus Aschan

Dela artikeln

Skogar lika stora som hela Frankrikes yta har återvuxit naturligt över hela världen under de senaste 20 åren, visar en ny studie. De återställda skogarna har potential att suga upp motsvarande 5,9 gigaton (Gt) koldioxid. Det är mer än USA:s årliga utsläpp.

Ett team lett av WWF använde satellitdata för att bygga en karta över regenererade skogar. Skogförnyelse betyder att naturskog återställs genom liten eller ingen intervention. Det innebär alltifrån att inte göra någonting, att skogen får sprida sig helt naturligt, eller att plantera inhemska träd, stängsla av boskap eller ta bort invasiva växter.

William Baldwin-Cantello från WWF menar att naturlig skogsförnyelse ofta är "billigare, rikare på kol och bättre för biologisk mångfald än aktivt planterade skogar".

Men han menar också att regenerering inte kan tas för givet. Det är fortfarande betydligt större områden som avskogas än får växa upp igen. Den utvecklingen måste vändas och då är det viktigt att lyfta fram lyckade exempel på återvuxen skog.

Bland annat ger Atlantskogen i Brasilien anledning till hopp, enligt studien. Här har ett område ungefär lika stort som Nederländerna återvuxit sedan 2000.

I de boreala skogarna i norra Mongoliet har 1,2 miljoner hektar skog förnyats under de senaste 20 åren. Ytterligare exempel där skogen växer åter inkluderar Centralafrika och de boreala skogarna i Kanada.

Studien som är gjord av Trillion Trees, ett samarbete mellan WWF, BirdLife International och WCS, finns att läsa i sin helhet här.


🌍 NASA: Jorden är grönare nu än för 20 år sedan
Jorden har blivit fem procent grönare på 20 år. Sammantaget motsvarar ökningen av bladarealen under de senaste två decennierna en yta lika stor som Amazonas regnskogar.
🌲 1000 miljarder träd planteras – för klimat och biologisk mångfald
Sammantaget kommer en rad pågående projekt resultera i att 1000 miljarder nya träd planteras. Syftet är både att binda koldioxid och gynna den biologiska mångfalden. Men det finns ännu fler fördelar.
🌳 NASA räknar jordens träd från rymden
NASA använder superdatorer och artificiell intelligens för att räkna jordens träd från rymden.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.