Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
Khumbu Muleya

Khumbu Muleya

Khumbu Muleya 3 min read

🐘 Teknologi nyttjas i bevarandeinsatser

I Afrika tillåter spårningsteknik forskare att bättre förstå vilda djurs vanor och minska konflikter med människor som bor i samma områden.

Khumbu Muleya 1 min read

🚏 Afrika introducerar sin första elbuss

Elfordon är framtiden med många fördelar utöver bara miljön. Svensk-kenyanska Opibus ser ingen anledning till att Afrika inte ska hänga med i utvecklingen.

Khumbu Muleya 2 min read

🌵 Samhällen i Afrika vinner kampen mot ökenspridningen

Efter åratal av ökenspridning har utvecklingen vänt på många håll i Afrika. I Mauretanien har samhällen gått ihop för att vända spridningen, som hotar försörjningen genom sin negativa effekter på vattenförsörjning och odling.

Khumbu Muleya 1 min read

💸 Afrika lanserar sina första digitala valutor

Sedan millennieskiftet har flera afrikanska länder tagit stora kliv mot digitalisering. Två länder introducerar nu officiella digitala valutor och fler kommer att följa.

Khumbu Muleya 3 min read

🧠 Afrikansk AI-rådgivare ska hjälpa affärs- och teknikchefer

Ett sydafrikanskt företag har utvecklat en innovativ AI som hjälper företagare att bättre förstå sina behov och möjligheter.

Khumbu Muleya 3 min read

🚽 Forskare i Afrika förädlar urin till gödsel

I Afrika finns det ett behov av att odla ekologiska grödor. Samtidigt förorenar felaktigt kasserad urin jorden och dricksvattnet. Innovativa forskare har kommit fram till Liquid Gold, en lösning på båda frågorna.

Khumbu Muleya 2 min read

📱 Smartare hälsa och jordbruk i Zimbabwe

Som en del av satsningarna för att förbättra effektiviteten och produktiviteten har Zimbabwe omfamnat Smart Health respektive Smart Agriculture.

Khumbu Muleya 2 min read

🌍 Betala utan bankkonto nu möjligt i Zambia

Betala utan bankkonto? Airtel Africa har introducerat en ny tjänst som gör det möjligt för alla att ta del av det globala betalningsekosystemet, till och med de utan eget bankkonto.

Khumbu Muleya 4 min read

🌍 De ungas röst växer sig allt starkare i Afrika

Utmaningarna som unga människor står inför i Afrika är många. Det finns dock mycket optimism hos de unga som tar tillvara på utbildning och sina rättigheter att delta i den politiska debatten, skriver Khumbu Muleya.