Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
Alexander Engelin

Alexander Engelin

Alexander Engelin 2 min read

📚 Ett nytt "biblioteket i Alexandria"

En ny databas för vetenskapliga dokument kommer att lanseras i februari. Databasen, OpenAlex, är döpt efter det berömda biblioteket i Alexandria, och är ämnad att göra vetenskapliga publikationer mer tillgänglig för allmänheten.

Alexander Engelin 1 min read

🔋 Ytterligare framsteg för vätgas

Forskare på Georgias teknologiska universitet har utvecklat metoder för att framställa miljövänlig vätgas på ett effektivare och billigare sätt. Metoden vill de nu föra vidare till industrier som ett led i den pågående klimatomställningen.

Alexander Engelin 2 min read

🫀 Historisk transplantation av grishjärta till människa

Marylands universitetssjukhus meddelar att de har genomfört en lyckad transplantation av ett grishjärta, till en patient i akut behov av ett nytt hjärta.

Alexander Engelin 1 min read

💉 Hajar kan bli räddningen från coronavirus

Små antikroppsliknande proteiner från hajars immunförsvar, så kallade vNAR, kan bli räddningen från framtida virussjukdomar som liknar COVID-19.

Alexander Engelin 1 min read

📉 Kirunagruvan minskar koldioxidutsläpp med 60 ton per dag

Genom att ersätta betong med masugnsslagg (GGBS), en slaggprodukt från ståltillverkning, minskar Kirunagruvan sina koldioxidutsläpp med 60 ton per dag.

Alexander Engelin 2 min read

🔬 Organisk materia på Mars

Forskare på NASA:s Jet Prepulsion Laboratory (JPL) har upptäckt organisk materia på planeten Mars, tillsammans med tydliga tecken på magma-aktivitet i kombination med vatten.

Alexander Engelin 2 min read

🌱 Ålgräsplantering ger klarare havsvatten och gynnar biologisk mångfald

Plantering av ålgräs har uppvisat positiva resultat i Bohusläns södra skärgård. Till följd har vattnet blivit klarare samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Alexander Engelin 1 min read

🧫 Stamcellsterapi kan bli slutet på typ 1-diabetes

En klinisk prövning som använde stemcellsterapi vid behandling av diabetes typ 1 gav oväntat bra resultat, efter testperioden på 90-dagar kunde patienten producera ett stadigt flöde av eget insulin.

Alexander Engelin 1 min read

🔭 Deep learning-maskinen ExoMiner validerar 301 nya exoplaneter

301 potentiella exoplaneter från Keplers arkiv har nu validerats genom en ny deep learning-metod, vilket tar det totala antalet exoplaneter upp till nästan 5000.