Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
⏱️ Uråldrig sjukdom kan bli modern medicin

⏱️ Uråldrig sjukdom kan bli modern medicin

Bakterier associerade med den uråldriga sjukdomen lepra (spetälska) kan omprogrammera celler för att få levern att växa.

Alexander Engelin
Alexander Engelin

Dela artikeln

Lepra är en av världens äldsta (kända) sjukdomar och orsakas av bakterien Mycobacterium leprae. The University of Edinburgh skriver på sin hemsida om en studie som visar på att bakterien kan användas för att få levern att växa hos vuxna djur, utan att orsaka skada, ärrbildning eller tumörer.

Enligt artikeln ska bakterien också kunna göra det möjligt att regenerera skadade levrar och således minska behovet av transplantationer, vilket är den enda medicinska behandlingen som för närvarande är tillgänglig för vissa patienter.

Förbättring av stamcellsbehandling

Tidigare studier gjorda på möss har använt sig av stamceller och progenitorceller för att regenerera levern. Denna metod är dock invasiv och resulterar ofta i ärrbildning eller tumörtillväxt.

Med målet att komma runt bieffekterna av stamcellsbehandlingar började forskarna söka efter en möjlig väg att kombinera stamcellsbehandling med omprogrammeringsförmågan hos leprabakterien. När de studerade ett urval av bältdjur infekterade med bakterien upptäckte de att de hade en förstorad lever med bibehållna funktioner.

De fick också flera indikationer på att bakterien hade en föryngrande effekt på organet, då de fann genuttryck som återfinns hos yngre djur och och i levern hos mänskliga foster. Gener som relaterar till metabolism, tillväxt och cellspridning var aktiverade, medan de som relaterar till åldrande var nedreglerade eller rentav undertryckta.

Framtida utveckling

Metoden är ny och hittills har studier endast gjorts på ett litet urval av bältdjur, så det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser; men forskningslaget är hoppfullt om att metoden går att utveckla för att använda även på mänskliga leverceller.

🦻 Airpods kan fungera bra som hörapparat
Trådlösa hörlurar kan vara ett billigt alternativ till hörapparater och fungerar i vissa miljöer lika bra.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.