Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
Per Pettersson

Per Pettersson

Per Pettersson 1 min read

🔋 Ny superkondensator använder polymer från växter för att ladda snabbare

Ny superkondensator laddar snabbare och håller mer laddning med hjälp av material från naturen.

Per Pettersson 1 min read

🕹 TV-spel bidrar till barns läskunnighet, kreativitet och mentala hälsa

Ny undersökning visar att TV-spel har positiv påverkan för barn, bland annat för deras läs- och skrivförmåga.

Per Pettersson 1 min read

🐛 Ännu en insekt kan hjälpa oss med plastproblemet

En skalbagges larv har visat sig kunna leva av och bryta ner polystyrenplast, i dagligt tal kallat frigolit.

Per Pettersson 1 min read

🔥 Blå flamma ger effektivare förbränning

En blå flamma som förbryllat forskarna i några år kan vara nyckeln till effektivare förbränning och lägre utsläpp från energiproduktionen.

Per Pettersson 1 min read

⚡️ Bygget av fusionsreaktorn ITER påbörjat i Frankrike

Nu har bygget av fusionsreaktorn ITER påbörjats i Frankrike. 2025 förväntas reaktorn slås på och bli den första fusionsreaktorn i världen som producerar mer energi än den tillförs.

Per Pettersson 1 min read

💉 Första peer-reviewed försöket som visar att ett vaccin mot covid-19 ger antikroppar mot viruset

Kapplöpningen för att hitta ett vaccin mot covid-19 har tagit ett stort steg framåt genom att det första försöket som genomgått peer-review visat att vaccin ger antikroppar mot viruset.

Per Pettersson 1 min read

👁 Rött ljus förbättrar synen

Genom att titta på ett rött ljus i våglängden 600 - 1000 nm i tre minuter per dag kan åldersrelaterade försämringar av synen inte bara stoppas utan till och med vändas.

Per Pettersson 1 min read

🧼 Såpbubblor pollinerar växter och ger oss mer frukt

Små såpbubblor kan pollinera växter, vilket kan säkra befruktning och därmed matproduktion, i dessa tider då pollinerande insekter inte är lika många som förr.

Per Pettersson 1 min read

🩹 3D-printing direkt på organ revolutionerar medicinsk behandling och kontroll

Ny teknik som gör det möjligt att 3D-printa medicinsk utrustning direkt på organ som rör på sig, exempelvis lungor, har potential att revolutionera behandling och kontroll av skador.