Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🚌  Elbussar ger bättre hälsa för omkringboende

🚌 Elbussar ger bättre hälsa för omkringboende

Mindre buller och bättre hälsa för de som bor längs busslinjen blev resultatet när hybridbussar byttes ut mot elbussar.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

När hybridbussarna på en linje i Göteborg byttes ut mot helt eldrivna bussar förbättrades hälsan hos de som bodde längs linjen. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Linjen i fråga är bitvis rejält kuperad, vilket gör att bullernivåerna har varit höga när hybridbussarna gasat på för att ta sig uppför uppförsbackarna. Det är framför allt det lågfrekventa bullret som bussarna då alstrar som påverkar människors hälsa.

När bussarna byttes ut mot elbussar minskade det lågfrekventa bullret dramatiskt. Andelen som stördes av buller i mycket hög grad sänktes från 26 till 5 procent. Andelen som kände sig uttröttade en-två gånger i veckan sjönk från 49 till 39 procent och andelen nedstämda gick från 22 till 17 procent.

– Det blev en förbättring, folk mådde signifikant bättre. Även om vi inte med säkerhet kan säga att förändringarna omfattar hela populationen eller består över tid, tror vi att resultaten kan vara generaliserbara i boendemiljöer där busstrafiken utgör en stor del av exponeringen. Givet att också annan trafik i stadsmiljön blir tystare så kan detta påverka folkhälsan, säger Kerstin Persson Waye, professor vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

I studien intervjuade forskarna boende utefter busslinjen och boende på andra platser, som fungerade som en referensgrupp. Totalt ingick över tusen personer i studien. Dessutom gjorde forskarna ljudmätningar i ett flertal bostäder, även inomhus.

Förändringarna före och efter bytet till elbussar var tydliga och statistiskt säkerställda. Det gällde både faktiska bullernivåer och vad de boende själva noterade.

Speciellt viktigt är det att det lågfrekventa bullret minskade.

– Vi kan störas av olika ljud men bekymret med lågfrekvent buller är att det dämpas i mindre omfattning än höga frekvenser och tränger därför lättare in i bostäderna, även små nivåhöjningar uppfattas som mycket påtagliga, säger Kerstin Persson Waye.

Läs hela studien här.

✈ Fläkt i stället för propeller ger tystare elflyg
Genom att ersätta propellern med en fläkt går det att minska bullret från flygplanen och ge tystare flygresor.
🔉 Extremt tysta fläktar kan göra oss friskare
Buller från fläktarna i ventilationsanläggningar kan göra oss sjuka, men en ny typ av fläkt är så tyst att vi inte påverkas av ljudet.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.