Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
📱 Mobilapp hjälper barn och unga med fetma att gå ner i vikt

📱 Mobilapp hjälper barn och unga med fetma att gå ner i vikt

En app kan ge barn med obesitas stöd att förändra sitt betende för att leva nyttigare och gå ner i vikt.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Obesitas, eller fetma, ökar risken för att barn och unga ska utveckla allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2. Bästa botemedlet är förstås att gå ner i vikt, men det kan vara oerhört svårt att klara av om inte de drabbade får väldigt bra stöd.

Studier visar att hjälp med viktminskning från vården med täta återbesök, varannan vecka, är det mest effektiva.

– Men det är inte genomförbart, varken för familjerna eller vården. Därför behöver vi hitta nya vägar för att ge mer stöd, säger Emilia Hagman, forskare vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Ett alternativ kan vara att använda en mobilapp för att ge barnen och familjerna ett stöd som visar utvecklingen. Emilia Hagman ingår i en forskargrupp som har genomfört en studie över hur en sådan app fungerar i praktiken.

Appen i fråga är Evira. Den kopplas till en våg utan siffror, som barnet ställer sig på dagligen. Barnet och familjen kan sedan följa viktutvecklingen som en kurva. Om vikten ligger inom ett grönmarkerat område på kurvan går utvecklingen åt rätt håll. Exakt hur kurvan ska se ut bestäms individuellt för varje barn av vårdpersonal som också har tillgång till resultaten från appen.

Studien visar att de familjer som fick appen nådde dubbelt så bra resultat jämfört med en kontrollgrupp. Barnen som använde appen gick alltså ner betydligt mer i vikt än de som inte hade tillgång till appen i försöket.

– Det här är den första viktappen där vård och familj i realtid kan följa barnets grad av obesitas. Det var extra roligt att det fungerade bra för tonåringar, som vi annars inte lyckats nå med beteendeförändrande behandling. Appen ger mer stöd genom kontinuerlig återkoppling vilket skapar en tydlighet i behandlingen. Vi kunde inte notera några biverkningar av behandlingen, exempelvis i form av nytillkomna ätstörningar, säger Pernilla Danielsson Liljeqvist, forskare vid Karolinska Institutet och en annan av forskarna bakom studien.

Läs hela studien här.

📱 App kan förebygga hjärt- och kärlsjukdom
Forskare har utvecklat en app som med hjälp av bland annat DNA-data beräknar risken för kranskärlssjukdom. En studie visar att användare av appen som löper hög risk för att insjukna sökte preventiv vård i större utsträckning.
🚴‍♀️ App hjälper dig motionera mera och förebygga sjukdomar
En app kan ge råd om hur mycket och hur hårt du måste motionera för att minska risken att få många folksjukdomar.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.