Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
📱 App kan förebygga hjärt- och kärlsjukdom

📱 App kan förebygga hjärt- och kärlsjukdom

Forskare har utvecklat en app som med hjälp av bland annat DNA-data beräknar risken för kranskärlssjukdom. En studie visar att användare av appen som löper hög risk för att insjukna sökte preventiv vård i större utsträckning.

Alexander Engelin
Alexander Engelin

Dela artikeln

Ett forskarlag vid Scripps Research har utvecklat en smartphone-app där användarna bland annat kan lägga in sina genetiska information. Appen räknar sedan ut sannolikheten att användaren kommer att drabbas av kranskärlssjukdom, såsom kärlkramp eller hjärtinfarkt. I en studie som undersökte appens effekt visade det sig att användare som var i hög risk för kranskärlssjukdom i större utsträckning sökte preventiv vård än tidigare.

- Vi såg ungefär en dubbelt så hög initiering av kolesterolsänkande läkemedel hos de med hög risk jämfört med de med låg risk, vilket indikerar att strategier som denna kan göra ett stort bidrag till folkhälsan, då hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken världen över, säger Ali Torkamani, en av författarna bakom studien.

Forskare uppskattar att ungefär varannan man och var tionde kvinna i USA mellan 45 och 65 år har åtminstone medelhög risk för att drabbas av kranskärlssjukdom, men att endast en tredjedel av dessa personer får förebyggande vård.

Då metoden är enkel att skala upp hoppas forskarna bakom studien att användningen av appar på det här sättet kommer att utvidgas, då det är ett smidigt och billigt sätt att använda nudging för få folk att ta till förebyggande åtgärder som förbättrar deras hälsa.

- Även för personer som har en låg genetisk risk, kan resultatet i appen hjälpa - till exempel om de får reda på att de har en hög risk för att drabbas generellt, vilken kan indikera att icke-genetiska faktorer såsom livsstil påverkar deras risk, tillägger Torkamani.

Forskarlaget planerar nu att följa upp studien med studier av appar som beräknar risker, både i större skala och som sträcker sig över en längre tidsperiod. Studierna är tänka att inkludera kliniker och mäta skillnader i utfall av bland annat hjärtinfarkter.

🔬 Enkelt test hittar oupptäckt cancer
Ett nytt test kan ge ett billigt sätt att upptäcka cancer även där symtomen är otydliga.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.