Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🚴‍♀️ App hjälper dig motionera mera och förebygga sjukdomar

🚴‍♀️ App hjälper dig motionera mera och förebygga sjukdomar

En app kan ge råd om hur mycket och hur hårt du måste motionera för att minska risken att få många folksjukdomar.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Fysisk aktivitet kan förebygga en rad sjukdomar som exempelvis stroke, diabetes, benskörhet och depression. Det är så effektivt att vården idag kan förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR. Men vilken aktivitetsnivå som är bäst beror på individens förutsättningar.

– Utgångsläget när man börjar träna, varierar självklart från person till person och typen av aktivitet som motsvarar intensitetsrekommendationerna behöver anpassas därefter. Som en del i den rehabiliterande behandlingen, är det därför viktigt att känna till patientens konditionsstatus, säger Anita Wisén, fysioterapeut och forskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

För att bedöma en persons kondition får hen genomgå ett konditionstest där syreupptagningsförmågan mäts. Dessvärre tar dessa tester tid, kräver dyrbar utrustning och utbildad personal. Men det finns ett enklare alternativ - Rating of Percieved Capacity, RPC.

– RPC-skalan finns väl beskriven i FYSS, som är ett evidensbaserat stöd vid fysisk aktivitet på recept och en motsvarighet till FASS. Skalan finns också med som relevant bedömnings- och utvärderingsinstrument vid prevention och vid olika sjukdomstillstånd. Genom att skatta upplevd ansträngning på en skala med metabola ekvivalenter, kan man räkna ut personens maximala syreupptag, säger Anita Wisén.

Anita Wisén har nu utvecklat en app, Min kondition – RPC, som kan rekommendera konditionsnivå och intensitet automatiskt. Appen innehåller även en träningsdagbok som gör att personen själv kan dokumentera sin träning och se hur många procent av de rekommenderade målen som man uppnår.

Appen ger vårdpersonalen möjlighet att snabbt och enkelt ge individuella råd om vilken typ av konditionsträning som passar och med vilken intensitet och pulsintervall. Men den kan även användas direkt av vem som helst.

– Det här är inte bara ett verktyg som hälso- och sjukvårdpersonal kan använda vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, utan appen är till för alla som vill få reda på sin konditionsnivå och vill komma i gång med sin konditionsträning och följa sin träningsutveckling, säger Anita Wisén.

📱 App lindrar posttraumatisk stress
Forskare vid Uppsala universitet har undersökt om en mobilapp kan lindra posttraumatisk stress och nedstämdhet och resultatet är lovande.
🧠 Motion kan förbättra minnet hos äldre
En promenad tre gånger i veckan räcker för att de som är över 55 år ska få ett bättre episodiskt minne.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.