Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🧫 Billigare och snabbare stamcellsproduktion

🧫 Billigare och snabbare stamcellsproduktion

En ny 3D-printad prototyp för utvinning av stamceller ger potential för storskalig produktion med hög kvalitet – till lägre kostnad.

Alexander Engelin
Alexander Engelin

Dela artikeln

Stamceller är lovande när det kommer till att behandla en stor mängd skador och sjukdomar, då de kan utvecklas till en mängd specialiserade celler. Hittills har produktionen av stamceller dock varit dyr, tidskrävande och arbetsintensiv; men en ny metod kan göra behandling med stamcellsterapi mer tillgänglig inom vården.

University of Technology Sydney skriver på sin hemsida om hur de tillsammans med ett australienskt bioteknologiskt företag, Regeneus, har utvecklat en ny metod för att få fram stamceller. Forskningen leddes av Majid Warkiani och utnyttjar 3D-skrivning och mikrofluidik för att utvinna stamceller från bioreaktorer. Den nya metoden integrerar flertalet produktionssteg till en och samma maskin, vilket minskar den kostnad och tid som krävs för att utvinna stamcellerna.

- Vår nyskapande teknik, som använder 3D-skrivare och mikrofluidik för att integrera ett antal produktionssteg i en maskin kan hjälpa till att göra stamcellsterapi mer tillgängligt för patienter till en lägre kostnad, säger Warkiani.

Mikrofluidik är kontrollerande av vätskor på mikroskopisk nivå, och kan användas för att manipulera celler och partiklar. Utvecklingen inom 3D-skrivning har gjort det möjligt att konstruera redskap för mikrofluidik, och således på kort tid arbeta fram nya prototyper och bygga integrerade system.

En mesenkymal stamcell, med exempel på hur den kan utvecklas. Bild: Adobe Stock. 

Systemet utvecklades för att processera mesenkymala stamceller – stamceller från benmärgen – en typ av stamcell som kan utvecklas till bland annat muskelceller, benceller och brosk.

Även om tekniken ännu är i prototypstadiet, meddelar Warkiani att de jobbar nära bioteknologiska företag för att få tekniken kommersiellt gångbar. Han säger även att en viktig del i den nya tekniken är att det är ett integrerat system, utan några mänskliga ingripanden – förutsättningar som nu är nödvändiga för goda tillverkningsmetoder.

Avslutningsvis säger han även att samma teknik och arbetsflöde kan användas för att bemöta andra utmaningar som finns när det kommer till industriell biobearbetning. Således kan kvalitet höjas och kostnad sänkas för en rad livräddande produkter.

Hela studien finns att läsa här.

💔 Ny cellterapi kan reparera skadad hjärtvävnad efter infarkt
Stamceller kan användas som grund för att få fram celler som kan reparera ärrvävnad i hjärtat som uppkommer vid hjärtattacker.
♻️ 3D-printat, levande material av alger
Forskare har skapat ett nytt 3D-printat, levande material av alger.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.