Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
☘ Gräs och klöver kan bli alternativ till importerad soja och naturgas

☘ Gräs och klöver kan bli alternativ till importerad soja och naturgas

Ökad vallodling och en etablering av gröna bioraffinaderier kan göra att vi kan minska importen av soja och naturgas till Sverige.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Enligt en ny studie från Chalmers kan gräs och klöver bli ett alternativ till importerad soja och naturgas som foder och bränsle för svenska jordbruk. Forskarna har undersökt möjligheterna att använda biogas från gräs och klöver som bränsle i stället för naturgas och protein från växterna som foder i stället för soja.

Studien visar att gräs och klöver har potential att ersätta all importerad soja till Sverige och 13 procent av naturgasen. Dessutom kan odling av gräs och klöver i Sverige öka den biologiska mångfalden, minska klimatpåverkan och främja lokala jordbruk. Forskarna poängterar dock att det krävs mer forskning och utveckling för att optimera odling och produktion av gräs och klöver som biobränsle och foder.

En stor del av det foder som används i Sverige kommer från importerad soja, vilket är en stor klimatbelastning eftersom produktionen av soja ofta sker på bekostnad av skogar och biologisk mångfald i Sydamerika.

För att kunna använda gräs och klöver för foder och energi behöver vi bygga bioraffinaderier i Sverige. Det är anläggningar som tillverkar produkter som kemikalier, energi och olika material från en biobaserad råvara. Att bygga upp ett helt system med bioraffinaderier kan vara komplicerat, men forskarna menar att de har en lösning.

"Det är inte enkelt att konstruera en matematisk modell med råvaruproducenter, logistik, bioraffinaderier och konsumenter som dessutom interagerar med varandra på olika sätt. Men sammantaget representerar vår modell hela systemet, säger Sebnem Yilmaz Balaman", forskare vid Chalmers och den som har konstruerat den modell som studien baseras på, i ett pressmeddelande.

Läs hela studien här.

🌽 Härdigt gräs kan ge större majsskördar
En tålig grässort visade forskare hur majs kan göras mer tåligt mot näringsbrist, minska behovet av gödsel och öka skördarna.
🌾 Ändrad foderproduktion kan ge en miljard människor mat
Genom att låta djur äta restprodukter från skörd och biprodukter till livsmedelsproduktion i stället för spannmål kan många fler människor få mat för dagen.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.