Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🚗 Mindre utsläpp fast trafiken ökar

🚗 Mindre utsläpp fast trafiken ökar

Fler elbilar på vägarna är en stor anledning till att utsläppen från vägtrafiken minskade i fjol.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Trots att personbilstrafiken ökade med fyra procent och lastbilstrafiken med sex procent i fjol så minskade de totala utsläppen från vägtrafiken med 0,3 procent enligt Trafikverket.

En stor anledning till minskningen är att andelen elfordon på vägarna ökat. Andelen elbilar som nyregistrerades ökade från 10 procent 2020 till 19 procent 2021. Räknar vi in laddhybrider också var 45 procent av alla bilar som registrerades i fjol laddbara.

Nu är en minskning på 0,3 procent rätt blygsam, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Ett tecken på det är att Sverige tidigare hade det högsta koldioxidutsläppet per kilometer för nya personbilar inom EU. Men i fjol hade vi det näst lägsta koldioxidutsläppet på nya bilar i hela EU.

Trafikverket har också räknat på hur mycket utsläppen skulle ha minskat om trafiken inte ökat. Det visar sig att då skulle minskningen ha legat på fyra procent. Fortfarande inte uppe i de nio procent per år som Trafikverket menar är nödvändigt för att Sverige ska nå sina utsläppsmål till 2030 men ett stort steg framåt.

Ser vi på hur många elbilar som rullar på vägarna så är den andelen uppe i 5,9 procent 2021. 2020 låg den siffran på 3,6 procent.

Förutom elektrifieringen av personbilsflottan så är en ökning av biodrivmedel, genom höjd reduktionsplikt på bensin och diesel, också en viktig faktor till utsläppsminskningen.

– Mer än en fjärdedel av den energi som vi nu använder inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. Mellan 2020 och 2021 ökade andelen från 24 till 26 procent, det beror framför allt på den höjda reduktionsplikten, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Läs hela rapporten här.

🚗 Elbilar ger lägre koldioxidutsläpp än bensin- och dieselbilar hur man än räknar
En elbil i EU ger alltid lägre koldioxidutsläpp än en bensin- eller dieselbil och mest miljövänligt är det att köra elbil i Sverige.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.