Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
☀ Portugal bygger Europas största flytande solcellsanläggning

☀ Portugal bygger Europas största flytande solcellsanläggning

En solcellsanläggning i en kraftverksdamm ger klara fördelar mot att lägga en lika stor anläggning på land.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Över 12 000 solpaneler täckande en yta motsvarande fyra fotbollsplaner håller nu på att läggas på vattnet i en kraftverksdamm i Portugal.

När alla panelerna är på plats i juli ska de generera 7,5 GWh varje år. Det räcker för att förse 1 500 familjer med all el de behöver.

En fördel med att lägga panelerna på vattnet är att de inte tar upp mark som kan användas till annat. Genom att dessutom lägga dem in en kraftverksdamm är det väldigt enkelt och billigt att ansluta panelerna till elnätet, vilket drar ner totalkostnaden.

En annan fördel med att ha panelerna i en kraftverksdamm är att den el de generar kan användas för att pumpa upp vatten i dammen när elen inte behövs på annat håll. På så sätt kan vattnet i dammen fungera som ett batteri.

Energibolaget EDP, som äger kraftverket och solpanelsanläggningen, tänker också gå vidare och bygga fler solcellsanläggningar i kraftverksdammar. Företaget ser anläggningarna som en metod för att hjälpa EDP nå målet att bli helt fossilfria till 2030.

☀ Britterna satsar på rymdbaserad solenergi - kan vara på plats 2035
Ett femtiotal organisationer gör gemensam sak för att säkra kostnadseffektiv och pålitlig förnybar energi.
☀ Solpanelerna som ger el även på natten
Genom att utnyttja en naturlig fysisk process går det att få solceller att alstra lite el även under den mörka delen av dygnet.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.