Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
♻️ Ny process omvandlar utsläpp till användbart material

♻️ Ny process omvandlar utsläpp till användbart material

En ny omvandlingsprocess gör om utsläpp från industrier till användbara material - ett effektivt sätt att hantera klimatförändringar.

Alexander Engelin
Alexander Engelin

Dela artikeln

Ingenjörer från University of Cincinnati har publicerat en studie som visar hur de utvecklat en tvåstegsmetod för att omvandla utsläpp av koldioxid - först till kolmonoxid och sedan till eten. Eten är en kemikalie som används i allt från matförpackningar till bildäck, således kan metoden bli ett effektivt sätt att både stävja klimatförändringar, samtidigt som det genererar monetärt värde.

Metoden är applicerbar för en mängd industrier, såsom stål- och cementtillverkning, samt för olje- och gasindustrin, några av de områden som har störst klimatpåverkan sett till koldioxidutsläpp från industriella processer.

Fortfarande kostsamt

Metoden kräver än så länge mer energi än vad den producerar i eten. Forskarna lyckades dock öka både produktiviteten och selektiviteten, nyckelkomponenter i att göra processen mer ekonomiskt gynnsam. Produktiviteten avser mängden eten som produceras och selektiviteten avser hur väl man lyckas isolera de eftersökta kemiska föreningarna.

Förbättringarna som hittills har gjorts har skett med koppar som katalysator, något som inte nödvändigtvis är den mest effektiva materialet, industriexperter har troliga alternativ som kan öka effektiviteten ytterligare.

- Vårt system är väldigt generellt, men man kan använda föredragen katalysator. Men till och med med hjälp av kommersiell koppar lyckades vi mer än dubbla effektiviteten. Med en bättre katalysator kan vi lösa de ekonomiska problemen, säger Jingjie Wu, en av författarna till studien.

Troligtvis kommer det att dröja innan processen blir ekonomiskt hållbar, men forskarna är optimistiska inför möjligheterna.

- Tekniken har förbättrats signifikant de senaste 10 åren. Så inom kommande 10 år är jag optimistisk inför att vi kommer se liknande förbättringar. Det här är en game changer, säger Tianyu Zhang, medförfattare till studien.

🌊 Ny teknik för att absorbera koldioxid ur havsvatten
En forskargrupp från UCLA har föreslagit en lösning på koldioxidproblemet och de tror att havet är nyckeln.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.