Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🌊 Ny teknik för att absorbera koldioxid ur havsvatten

🌊 Ny teknik för att absorbera koldioxid ur havsvatten

En forskargrupp från UCLA har föreslagit en lösning på koldioxidproblemet och de tror att havet är nyckeln.

Linn Winge
Linn Winge

Dela artikeln

Våra hav innehåller på naturlig väg cirka 150 gånger mer koldioxid än luften. Även om atmosfären och haven samverkar så har haven en enorm mängd växter, som kallas växtplankton, som absorberar koldioxid genom fotosyntes. Ett team av forskare från UCLA har arbetat fram en ny teknik. Idén går ut på att absorbera koldioxid ur havsvatten, istället för att extrahera gasen ur luften. Detta medför också utrymme för havsvattnet att absorbera ännu mer koldioxid från atmosfären.

UCLA Newsroom skriver:

"Den föreslagna tekniken skulle innefatta en flödesreaktor - ett system som kontinuerligt matas med råvaror och ger produkter. Havsvattnet skulle strömma genom ett nät som låter en elektrisk laddning överföras till vattnet, vilket gör det alkaliskt.
Detta sätter igång en rad kemiska reaktioner som i slutändan kombinerar löst koldioxid med kalcium och magnesium, vilka finns naturligt i havsvatten. Detta producerar kalksten och magnesit genom en process som liknar hur snäckskal bildas.
Havsvattnet som rinner ut igen skulle då vara utarmat på löst koldioxid och därmed redo att ta upp mer. En biprodukt av reaktionen, förutom mineralerna, är väte, som är ett rent bränsle."

När denna process är klar kommer havsvattnet att fortsätta att absorbera koldioxid från atmosfären.

En sak som skiljer detta system från andra är att det är en "enstegs"-metod. Andra system kräver flera processer för att till exempel förvandla koldioxid till mineral.

För att detta system ska kunna extrahera koldioxid på ett effektivt sätt så måste det utvecklas och byggas ut i en mycket stor skala.

– Hantera och minska koldioxid är främst en ekonomisk utmaning, säger Gaurav Sant, chef för UCLA Institute for Carbon Management.

Teamet tror likväl att deras system är en framgång även i mindre skala och att tekniken kommer att vara ett ovärderligt verktyg för att sänka koldioxidhalten i atmosfären.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.