Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🦆 Miljöskydd för halva priset

🦆 Miljöskydd för halva priset

Att låta vissa åkrar växa igen och lägga mer resurser på att öka avkastningen på kvarvarande odlingsmark ger mest biologisk mångfald för pengarna.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Det finns två metoder för att öka den biologiska mångfalden på dagens jordbruksmark. Båda metoderna kan hjälpa Storbritannien uppnå miljömålen visar en ny studie, men den ena metoden kostar bara hälften så mycket.

Valet står mellan land sparing och land sharing. Land sharing innebär att lantbrukarna skapar en bättre miljö för många arter på den befintliga odlingsmarken. Det kan till exempel handla om att lämna små dungar eller dammar i åkrarna.

Land sparing å andra sidan betyder att lantbrukarna låter naturen ta tillbaka större sammanhängande delar av odlingsmarken. Hela åkrar kan då bli till skogar eller slätter som inte brukas alls. Det är denna metod som forskarna menar ger mest biologisk mångfald för pengarna.

Orsaken till det är att det blir billigare att betala bönderna för att ”förvilda” en del av deras mark och använda de pengarna för att öka avkastningen från de åkrar som de har kvar.

Enligt forskarnas studie kostar land sparing bara 48 procent så mycket som land sharing för samma resultat. Att fokusera odlingen på mark som enbart är avsedd för odling ger också större skördar. Forskarna räknar med att land sharing ger 30 procent lägre matproduktion i och med att mer mark går åt för att uppnå samma biologiska mångfald.

Läs hela studien här.

🐄 Lantbruksåterförvildande är bra för alla inblandade
Återförvildande av naturområden i kombination med lantbruk skapar en “win-win situation” genom att förbättra ekologisk mångfald, samtidigt som det ger kött av högre kvalitet.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter