Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.

Klimat

Khumbu Muleya Klimat

💧 Ölbryggare skapar vattentillgång i Zambia

Zambian Breweries har skapat vattentillgång för 40 000 hushåll i Zambia. En viktig del i företagets strategi mot Covid och Kolera.

Warp Editorial Staff Warp Institute

🎉 Johan Kuylenstierna är Årets faktabaserade optimist 2020

Han har forskat i polarområden, jobbat för FN i New York, är adjungerade professor vid Stockholms universitet och ordförande i Klimatpolitiska rådet. Han har också en unik, faktabaserad och optimistisk, röst i klimatdebatten.

Alexander Franzén 🚘 Transporter

🚛 Lastbilar som drivs med vätgas – en revolution på väg

Nu satsar en mängd lastbilstillverkare på att få ut lastbilar drivna med vätgas på våra vägar. Dessutom är även fossilbranschen med på noterna när det gäller en övergång till hållbara drivmedel.

Magnus Aschan 📈 Mänskliga framsteg

🌲 1000 miljarder träd planteras – för klimat och biologisk mångfald

Sammantaget kommer en rad pågående projekt resultera i att 1000 miljarder nya träd planteras. Syftet är både att binda koldioxid och gynna den biologiska mångfalden. Men det finns ännu fler fördelar.

Magnus Aschan 📈 Mänskliga framsteg

🌍 NASA: Jorden är grönare nu än för 20 år sedan

Jorden har blivit fem procent grönare på 20 år. Sammantaget motsvarar ökningen av bladarealen under de senaste två decennierna en yta lika stor som Amazonas regnskogar.

Christoffer Skageby ⚡️ Energi

🌊 Storskalig energiproduktion från tidvatten kommer allt närmare

Den förnyelsebara energiproduktionen växer starkt inom vind och sol. Utbyggnaden sker i allt högre takt men vid sidan av de växer även andra tekniker.

Ingemar Alvbom ⚡️ Energi

☀️ Sol så in i Norden – så mycket ökar solenergin

Installation av solenergisystem ökar i alla de nordiska länderna och det kraftigt. Häng med i vår kartläggning som visar varför solenergin växer så in i Norden.

Magnus Aschan 🌟 Premium-artiklar

🍅 3 smarta tekniker som minskar matsvinnet

10 miljarder ton mat produceras årligen, men en tredjedel av den går till spillo. Det här måste få ett stopp och det finns flera smarta tekniker som kan hjälpa oss med det.

Christoffer Skageby ♻️ Green Tech

🏭 Svenskt DAC-projekt siktar på negativa utsläpp

Ett nytt projekt som leds av Chalmers och RISE ska ta fram DAC-lösningar med målet att skapa negativa utsläpp.