Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
👶🏽 Lovande resultat för nytt kikhostevaccin

👶🏽 Lovande resultat för nytt kikhostevaccin

Antalet fall av kikhosta har ökat de senaste decennierna trots att vaccination har bra täckning över hela världen. Även om det vaccin som idag används ger skydd mot sjukdomen verkar effekten inte vara tillräckligt varaktig. Men ett nytt vaccin visar lovande resultat.

Susanne Romberg
Susanne Romberg

Dela artikeln

Kikhosta är fortfarande en allvarlig infektionssjukdom hos spädbarn och små barn. Detta trots att vaccination har en bra täckning över hela världen.

Antalet fall av kikhosta har under de senaste decennierna ökat även i flera höginkomstländer. Detta har skett sedan man på grund av biverkningar slutade att vaccinera med det effektiva helcellskikhostevaccinet (wPV). Vaccinet ersattes med ett så kallat acellulärt kikhostevaccin (aPV) under 1990-talet. I Sverige togs vaccinering mot kikhosta bort mellan 1979 och 1996.

Även om det vaccin som idag används ger skydd mot sjukdomen verkar effekten inte vara tillräckligt varaktig. Vaccinet anses inte effektivt kunna förhindra bakterietillväxt i näsan och kan därmed inte stoppa smittoöverföringen till andra personer.

Den nya vaccinkandidaten, som ges direkt i näsan vid ett tillfälle, baseras på en levande försvagad stam av bakterien Bordetella pertussis. Vaccinet har utvecklats under flera års tid och i djurstudier visat sig ge ett mycket gott skydd mot kikhostebakterien.

Vaccinet har även testats i små studier på människa, där man jämfört immunsvaren hos försökspersoner som fått det nya vaccinet med immunsvaren hos personer som genomgått det vanliga vaccinationsprogrammet mot kikhosta i Sverige.

Resultatet visade att det nya vaccinet har ett bredare antikroppssvar som riktar sig mot flera delar av bakterien, med en bättre avdödande effekt på kikhostebakterien. Detta indikerar att vaccinet har potential att förbättra vaccineffektiviteten och skydda mot smittoöverföring.

De kliniska studierna har letts av Folkhälsomyndigheten i Sverige men hjälp av Karolinska Trial Alliance. Vaccinet kommer nu att utvärderas i en klinisk fas II-studie.

Foto: Tim BishUnsplash


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.