Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
♻ Vattenreningsprocess skapar värdefullt svavel

♻ Vattenreningsprocess skapar värdefullt svavel

Två saker som världen behöver mer av är dricksvatten och batterier. Stanfords ingenjörer har förfinat en process som kan ge oss båda.

Jakob Holgersson
Jakob Holgersson

Dela artikeln

I torra områden i världen finns det en allt sämre tillgång på rent dricksvatten. Samtidigt är den gröna omvandlingen av samhällen till stor del beroende av förmågan att elektrifiera det som idag är fossilt. Som i sin tur är beroende av ämnen som det råder brist på.

Ingenjörer vid University of Stanford har genomfört en studie som banar väg för att rena förorenat vatten på ett sätt som gör det drickbart och som ger en ekonomiskt värdefull biprodukt: svavel.

–Vi letar alltid efter sätt att sluta kretsen kring kemiska tillverkningsprocesser(...) Svavel är ett nyckelkretslopp med utrymme för förbättringar för att effektivt omvandla svavelföroreningar till produkter som gödningsmedel och batterikomponenter, säger Will Tarpeh, senior författare av studien och biträdande professor i kemiteknik.

Ett energieffektivt sätt att rena vatten är att använda membran i anaeroba, syrefria miljöer. Problemet är att sådana processer skapar en restprodukt: sulfid. Sulfid i sin tur luktar inte bara illa, utan kan också vara giftigt och frätande. Det är den utmaningen som studien tar sikte på.

Ett allmänt önskvärt resultat är att kunna omvandla denna sulfid till faktiskt önskvärda kemikalier, användbara för tillverkning av till exempel gödningsmedel och batterier. Men fram till nu har processerna för att kunna åstadkomma detta inte varit särskilt väl undersökta.

Metoden som den här forskargruppen satsade på är elektrokemisk svaveloxidering. Fördelarna med den metoden är att den är energieffektiv och tillåter en finjustering av slutprodukten. Om den visar sig vara effektiv kan denna metod behandla avloppsvattnet från byggnader eller till och med städer. Med hjälp av elektrokemisk mikroskopi kunde forskarna analysera processens effektivitet allteftersom man ändrar på olika variabler.

Mer forskning återstår för att kunna skapa ett kommersiellt gångbart alternativ, men på universitetsområdet finns ett reningsverk i pilotskala och det kommer sannolikt att spela en nyckelroll för att forskarna ska kunna fortsätta att utveckla detta till en kommersiellt gångbar metod.

💧 Svenskarna som vill förse världen med rent dricksvatten
Tänk om det fanns ett Tesla för vatten? En organisation som svepte in och tog itu med ett stort problem på ett innovativt och skalbart sätt. Det är vad svenska Wayout vill göra.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.