Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🗑 Nu kan vi förvandla sopor till supermaterialet grafen

🗑 Nu kan vi förvandla sopor till supermaterialet grafen

En ny metod ger oss möjlighet att masstillverka grafen med matavfall och andra sopor som råmaterial.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Grafen är ett material som i sin renaste form är starkare än stål och leder elektricitet bättre än koppar. Problemet är att det är svårt att massproducera högkvalitativ grafen, men nu har forskare vid Rice University hittat en metod som kan öka produktionen tusenfalt. Och råmaterialet kan vara allt från gamla bildäck till kaffesump.

Dagens tillverkningsmetoder ger inte mer än något eller några gram grafen per dag, men forskarna räknar med att deras metod ska kunna generera ett kilo grafen varje dag. Det handlar om en typ av grafen som kallas turbostratiskt grafen. Den sortens grafen lämpar sig väldigt väl för att blanda in i andra material och på så sätt förbättra deras egenskaper.

Genom att blanda i så lite som 0,5 procent grafen i cementen som ingår i betong går det till exempel att öka tryckhållfastheten med 25 procent och minska cementtillverkningens miljöpåverkan med en tredjedel. Då cementtillverkning står för åtta procent av mänsklighetens utsläpp av koldioxid skulle detta kunna ha stor inverkan på vår klimatpåverkan.

En extra fördel med den nya metoden är att den kan använda allt som innehåller kol som råmaterial. Det betyder att vi kan ta matavfall, plastpåsar, träflis, gamla bildäck med mera och omvandla det till ett material som kan förbättra betong, asfalt, tyger, plaster och mycket mer. Så material som på många ställen deponerats på tippar kan då i stället återanvändas och bli till ett supermaterial.

📝 Få en dos faktabaserad optimism varje vecka.

Bli en del av över 15 000 optimistiska, framtidsinriktade prenumeranter som vill att framtiden kommer snabbare.