Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
👶 Miljövänliga engångsblöjor kan göras på vete och potatis

👶 Miljövänliga engångsblöjor kan göras på vete och potatis

Genom att använda protein från vete och potatis har forskare framställt ett superabsorberande material som är mer miljövänligt än dagens material.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Ett av grundkraven för en blöja är att den inte får läcka. För att garantera det använder blöjfabrikanterna superabsorberande material som suger upp stora mängder vätska. Dessvärre används fossil petroleumolja för att tillverka dessa material, vilket förstås ger en negativ miljöpåverkan.

Men det finns hopp om ett miljövänligare alternativ. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har utvecklat två material som bygger på rester från livsmedelsproduktion.

I stället för petroleumolja använder forskarna protein från vete och potatis som bas för sina superabsorberande material. Materialen har mycket lägre koldioxidavtryck än petroleumolja och är ungefär lika bra på att absorbera vätska.

– Materialen kan svälla upp till 4 000 procent i vatten och 600 procent i saltlösning, säger Antonio Capezza, forskare vid KTH och en av upphovspersonerna till materialet, i ett pressmeddelande.

Nu är det inte bara i blöjor som det behövs superabsorption. Det behövs även i exempelvis en del sjukvårdsartiklar och byggmaterial. Forskarna hoppas att deras proteinbaserade lösning ska kunna konkurrera med dagens material.

– Proteiner är intressanta, eftersom de har så många olika egenskaper och kan struktureras på så många olika sätt. Det gör dem unika som biomolekyler. Dessutom är det intressant att kunna använda strömmar från lantbruks- och livsmedelsproduktion som idag används till lågvärdesprodukter eller inte används alls och alltså inte konkurrerar med matproduktionen, säger Eva Johansson, professor på SLU och en av forskarna bakom materialet.

Forskarna ska nu arbeta med att försöka skala upp sina försök och påbörja ett pilotprojekt för att producera materialen i större skala.

📝 Få en dos faktabaserad optimism varje vecka.

Bli en del av över 15 000 optimistiska, framtidsinriktade prenumeranter som vill att framtiden kommer snabbare.