Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🚜 Mer variation på åkrarna ger ökad mångfald utan att minska skördarna

🚜 Mer variation på åkrarna ger ökad mångfald utan att minska skördarna

Att blanda olika grödor kan ge oss ett mer hållbart jordbruk och rent av öka skördarna.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Idag är det vanligt att odla samma gröda på enorma arealer för att få ett effektivt jordbruk. Men en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att det möjligt att öka hållbarheten i jordbruket utan att minska avkastningen.

En internationell forskargrupp under ledning av forskare på SLU har analyserat 42 000 jämförelser av olika odlingssystem och brukningsåtgärder. De har tittat på hur olika former av diversifiering påverkar jordbruket.

Det handlar då till exempel om åtgärder som att odla fler grödor i växtföljden, så blomremsor, minska jordbearbetningen, tillsätta stallgödsel samt skapa och restaurerar artrika livsmiljöer i landskapet.

Diversifiering skulle kunna ge oss ett mer hållbart jordbruk med mindre påverkan på miljö och klimat. Men frågan är om det också ger mindre skördar? Något som förstås skulle göra det mindre intressant för jordbrukarna.

Enligt forskarna är det inte ett problem. I de flesta fall påverkades inte skörden alls och i en del fall ökade den rent av.

– Vår studie visar att diversifiering verkligen har potential att motverka den negativa påverkan på miljön, och även på själva skörden, som vi ser att förenklade system har, säger Giovanni Tamburini, tidigare postdoktor vid SLU och den som ledde studien.

Samtidigt förbättrade diversifieringen vattenkvalitet och bevarade markens bördighet. Dessutom ökade diversifieringen ekosystemtjänsterna pollinering och biologisk reglering av skadegörare från deras naturliga fiender.

En sak som forskarna upptäckte var att alla åtgärder inte var klimatsmarta även om de var bra på andra sätt.

– Ett viktigt nästa steg är att identifiera vilka åtgärder och förhållanden som leder till positiv respektive negativ klimatpåverkan, så att vi kan undvika de som ger negativa effekter, säger Sara Hallin, professor på SLU och medförfattare till studien.

Läs hela studien här.

Foto: Anna Lundmark

📝 Få en dos faktabaserad optimism varje vecka.

Bli en del av över 15 000 optimistiska, framtidsinriktade prenumeranter som vill att framtiden kommer snabbare.