Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
♻️ Bakterie äter metan - omvandlar det till bränsle

♻️ Bakterie äter metan - omvandlar det till bränsle

Metanätande bakterier konsumerar 30 miljoner ton metan per år. En ny metod avslöjar atomstrukturen som styr processen.

Alexander Engelin
Alexander Engelin

Dela artikeln

Forskare har en längre tid känt till de metanätande bakterierna, som äter metan och omvandlar den till metanol. Däremot har man vetat väldigt lite om hur processen går till, och därmed inte kunna utnyttja de dubbla fördelarna som processen bidrar med - att minska mängden metan och skapa bränsle på samma gång.

Nu har däremot ett forskarlag vid Northwestern University studerat det enzym som bakterien använder, och tror sig ha funnit strukturen som driver processen. Upptäckten tros kunna bidra till en människoskapad biologisk katalysator som omvänder metan till metanol.

Ny metod möjliggjorde upptäckten

När man tidigare har försökt studera sådana bakterier har proteiner separerats från cellkärnan, något som gjort proteinerna inaktiva. I den nya metoden har man istället återskapat proteinets naturliga miljö i en nano-disc och sedan fört in proteinet, som återupptog aktivitet. Därmed kunde de studera proteinets aktivitet på molekylär nivå.

- Som en konsekvens av den närliggande ‘revolutionen i resolution’ inom kryoelektromikroskopi, kunde vi se strukturen i atomär detalj. Vad vi såg förändrade helt sättet vi tänker på den aktiva platsen för det här enzymet, säger Amy Rosenzweig, huvudförfattare i studien.

Hädanefter planerar forskarna att försöka studera enzymen i sin naturliga miljö, direkt i cellen, något som kan vara möjligt med hjälp av modern utveckling i mikroskopi. Vad de främst vill reda ut är huruvida enzymet interagerar med andra proteiner som befinner sig runt det inuti cellen, kunskap som skulle visa sig värdefull för framförallt ingenjörer.

- Om man vill optimera enzymet för att plugga in det i biotillverkning eller för att konsumera andra förorenande molekyler än metan, behöver vi veta hur det ser ut i sin naturliga miljö och exakt hur det binder metan. Man skulle kunna använda bakterier med konstruerade enzym för att bland annat rengöra oljespillningar, avslutar Rosenzweig.

☀️ Förvandling av koldioxid till bränsle - med solens hjälp
Ett forskarlag vid Lunds Universitet har hittat en ny metod för att fånga upp koldioxid med hjälp av solkraft. Koldioxiden kan sedan användas som bränsle och därmed bidra till att motverka global uppvärmning.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.