Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🇿🇼 Zimbabwe tar stora kliv framåt i utnyttjandet av förnybar energi

🇿🇼 Zimbabwe tar stora kliv framåt i utnyttjandet av förnybar energi

Totalt har 55 solkraftsprojekt licensierats i Zimbabwe. När de är redo att tas i bruk kommer de att ha en installerad total kapacitet på 1190,88 MW.

Khumbu Muleya
Khumbu Muleya

Dela artikeln

Zimbabwe har under åren kämpat med elbrist som dock mildrats av import från grannar som Sydafrika i söder och Moçambique i öster.

För att lindra elbristen på lång sikt har Zimbabwe utformat politik för att införliva oberoende kraftproducenter (IPP) i elförsörjningen i landet och antagit förnybar energi i kraftmatrisen. De förnybara energikällorna inkluderar solenergi och biogas.

Före ändringen som trädde i kraft år 2000 var elproduktionen något som regeringen helt styrde över genom Zimbabwe Power Company.

I mars i år, som en del av flera åtgärder för att ytterligare främja investeringar i förnybar energi i landet, lanserades den nationella förnybara energipolitiken (NREP) och biobränslepolitiken i Zimbabwe (BPZ) för att styra investeringar och produktion mot förnybar energi samt uppnå mål 7 för hållbar utveckling (SDG) som garanterar överkomlig och hållbar energi för alla.

För att locka investeringar under NREP har licensierade tidslinjer för potentiella investerare minskats från sex månader, även om det inte finns någon specifikation för hur korta tidslinjerna är.

Utöver det har miljökonsekvensbedömningen (MKB) för produktion av 5 MW och lägre lättats medan MKB-tidslinjerna för övriga kategorier förkortats.

Alla förnybara energiprojekt har beviljats ​​nationell projektstatus medan incitament i form av skattelättnader på 5 procent för de första fem åren och 15 procent därefter tilldelats.

Centagrids solfarm Nyabira genererar 2,5 MW.

Den 30 september 2020 hade, enligt Zimbabwes energiregleringsmyndighet (ZERA), totalt 55 solkraftsprojekt i Zimbabwe licenserats.

De licensierade projekten har en installerad total kapacitet på 1190,88 MW. Fem av de licensierade solprojekten är redan i drift och producerar el till det nationella nätet.

Ett antal företag som Matshela Energy, Harava Solar och Centragrid genomför sina licensierade projekt för att lindra elbrist, vilket har påverkat inhemska och kommersiella el-konsumenter.

Centragrid, som är baserat i Nyabira, cirka fyra mil från Zimbabwes huvudstad Harare, har börjat mata 2,5 MW till det nationella nätet, vilket kan ge ström till 1200 hushåll. Harava Solar förväntar sig att beställa sitt 20MW-projekt nästa månad.

De andra projekten fördelas enligt följande över hela landet; Manicaland (2), Mashonaland East (12), Masvingo (5), Mashonaland Central (1), Harare (4), Midlands (9), Matabeleland North (3), Matabeleland South (6), Bulawayo (2), Mashonaland Väst (11).

Zimbabwes målsättning är minst 1 575 megawatt energi från solenergi 2030.

Energi är redan högt prioriterat i Zimbabwe och nu intensifierar regeringen ansträngningarna för att öka elproduktionen internt med sikte på elexport till år 2023. Landet kräver så mycket som 2 200 MW vid topp, men genererar för närvarande i genomsnitt 1 200 MW per dag .


🗳 Eftersom demokrati är avgörande i en faktabaserad optimistisk värld... påminner vi våra läsare om den demokratiska statusen i de länder vi skriver om: Zimbabwe har 29 poäng i Global Freedom Score och status Partly Free.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.