Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
☀ Solkraft ger oss nu den billigaste elen någonsin

☀ Solkraft ger oss nu den billigaste elen någonsin

Utbyggnad av sol och minskad användning av kolkraft ger hopp om att vi ska kunna hantera klimatförändringarna utan att det leder till katastrof.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Prisraset på solpaneler det senaste decenniet gör att solkraft nu är billigare än kol- och gaskraft i de flesta länder. På en del ställen är solkraft nu så billig att den ger oss den billigaste elen som någonsin producerats. Det visar en ny rapport från International Energy Agency, IEA.

IEA räknar med att utbyggnaden av solkraft kommer att öka kraftigt till 2030. Även vindkraft kommer att växa mycket under det närmaste decenniet och totalt kommer förnyelsebar energi att kunna möta 80 procent av det ökade elbehovet 2030.

– Jag ser solkraft som den nya kungen på elmarknaden. Om dagens trend fortsätter kommer solkraften att slå nya rekord vad gäller utbyggnaden varje år mellan 2022 och 2030, säger Fatih Birol, Executive Director på IEA.

För kolkraft ser det däremot mörkt ut. Den konkurrerar både med förnyelsebara källor och naturgas och är nu ett dyrt och smutsigt sätt att producera el. IEA räknar med att kolkraftverk som producerar 275 gigawatt (GW) idag kommer att ha lagts ner 2025. Det motsvarar 13 procent av den totala kolkraften i världen.

I första hand är det i USA (100 GW) och inom EU (75 GW) som minskningen kommer att ske. En del länder i Asien kommer att använda mer kol än idag, men det kommer att mer än väl kompenseras av fallet för kol i resten av världen.

2040 kommer kol att stå för mindre än 20 procent av den totala energiproduktionen. Det är första gången kolkraft är nere på en sådan låg andel sedan den industriella revolutionen tog fart på allvar.

IEA menar att vi nu kan eliminera nettoutsläppet av koldioxid i världen till 2050 med rätt åtgärder. En av dessa åtgärder är att gå över till förnyelsebar el och där verkar alltså marknadskrafterna leda oss rätt.

Sedan kan förändringar som pandemin tvingat oss till också hjälpa oss att hålla ner utsläppen. Om vi till exempel fortsätter arbeta hemma några dagar i veckan och skär ner på flygresor skulle det bidra till att hålla ner utsläppen.

Det här ger IEA hopp om att vi har en bättre chans att hantera klimatförändringarna. Vi kan nu ha nått toppen på utsläppen av växthusgaser och att dessa kommer att minska i framtiden. Nu verkar inte minskningen vara tillräckligt stor för att vi ska klara målet på att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, men hoppet ökar.

– Om stater och investerare ökar sina satsningar i linje med vår Sustainable Development Scenario skulle utbyggnaden av sol och vind bli ännu mer spektakulär än vi räknar med i huvudscenariot – det vore väldigt uppmuntrande när det gäller att hantera klimatutmaningen, säger Fatih Birol.

Läs en sammanfattning av rapporten här eller köp och ladda ner hela rapporten här.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.