Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🍀 Solceller på åkrarna ger större skördar

🍀 Solceller på åkrarna ger större skördar

Det går bra att kombinera elproduktion och odling på samma yta visar forskning från Mälardalens högskola.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Att sätta upp solceller på en åker kan kanske verka lite kontraproduktivt i och med att solcellerna skuggar växterna. Men en studie från Mälardalens högskola visar att solceller rent av kan öka skörden.

– Under året har vi kunnat ta in och analysera tre skördar av vall från provrutor på marken. Storleken på skördarna har påverkats av olika väderlekar, men vi har bland annat kunnat konstatera att vid torrare väderlek blev skörden i våra provrutor större än i referensytan, säger Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens högskola och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Rent teoretiskt skulle vi kunna täcka hela Sveriges elbehov genom att sätta solceller över all jordbruksmark. Nu är det knappast praktiskt möjligt, men det finns ändå rätt gott om mark som lämpar sig för både odling och elproduktion.

– En kritisk fråga är vilken mark som kan utnyttjas för solcellsparker. Om man tittar på markanvändningen i Sverige så ligger jordbruksmark bra till. Där blir det billigast att bygga solcellsparker och man får inte problem med skuggning. I Sverige har vi 63 procent skog, 9 procent inlandsvatten och 7 procent öppen myrmark som alla är olämpliga marker. Slutsatsen blir att de lämpligaste ytorna med någorlunda storlek är jordbruksmark, som utgör 7 procent av Sveriges yta, säger Bengt Stridh.

Det här öppnar möjligheter för att kunna kombinera odling och elproduktion på samma yta. Något som skulle kunna bli ett viktigt inslag i vår elproduktion.

– Även om vi bara skulle använda mindre än en tiondel av vår jordbruksmark till agrivoltaiska system skulle det ge en hög andel solel i Sveriges elmix, säger Bengt Stridh.

Läs hela studien här.

Bild: Mälardalens högskola


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.