Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🔋 Snabbare och miljövänligare återvinning av batterier

🔋 Snabbare och miljövänligare återvinning av batterier

Med ultraljud och svaga syror går det att återvinna upp till 99 procent av alla metaller i litiumbatterier.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Litiumbatterier används i allt från mobiler till elbilar. Att kunna återvinna metallerna i uttjänta batterier är nödvändigt, både ur ekonomisk och miljömässigt perspektiv.

Idag är återvinningen en tidsödande process där det ofta krävs farliga ämnen som svavelsyra för att utvinna metallerna i batterierna. Men forskare vid KTH har utvecklat en process som kan underlätta återvinningen betydligt.

– Vi utför metallutvinningen på halva tiden jämfört med vad som normalt behövs och vi får ut mer metalljoner än vad man normalt rapporterar i vetenskaplig litteratur. Vi gör det dessutom med svaga syror som ättiksyra och citronsyra i stället för svavelsyra, vilket är gynnsamt ur alla perspektiv när det kommer till både arbetsmiljö och hållbar utveckling, säger Xiong Xiao, postdoc vid avdelningen för Fiber- och polymerteknologi på KTH och en av forskarna bakom den nya processen, i ett pressmeddelande.

Med hjälp av ultraljud och svaga syror som ättiksyra och citronsyra har Xiong Xiao lyckats utveckla en snabb och miljövänlig process för att återvinna metaller ur litiumbatterier.

Totalt går det att återvinna så mycket som 99 procent av metallerna i ett batteri med metoden. Förutom litium går det att utvinna nickel, kobolt och mangan.

Förutom syror används ultraljud i processen och det är kombinationen av ultraljudet och svaga syror som är genombrottet i forskningen.

– Xiong Xiaos upptäckt är att hon med hjälp av ultraljud lyckats avlägsna behovet av kemikalier som man normalt använder, starka syror som är näst intill ohanterbara. Hon har genom omfattande studier kunna se vid vilka temperaturer och koncentrationer av de snällare syrorna som ultraljudet bäst hjälper till med utvinningen, säger Richard Olsson, forskarkollega och universitetslektor på avdelningen för Fiber- och polymerteknologi vid KTH.

Forskarna ska nu gå vidare och optimera processen ännu mer innan den förhoppningsvis kan börja användas kommersiellt.

– Nu när vi rapporterat detta kan forskare i framtiden fokusera på att optimera ultraljudet ännu mer. Till exempel med olika intensitet, frekvenser och så vidare, för ännu snabbare utvinning av de viktiga och dyra metallerna som vi vill återvinna, säger Richard Olsson

Läs hela studien här.

Bild: Pixabay/PublicDomainPictures


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter