Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
☀ Förnyelsebar energi har halverat USA:s utsläpp

☀ Förnyelsebar energi har halverat USA:s utsläpp

En studie visar att omställningen till förnyelsebar el har gått mycket snabbare än experterna trodde för 15 år sedan.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

För 15 år sedan kom US Energy Information Administration med en prognos som förutspådde att utsläppen från energisektorn i USA skulle öka från 2 400 miljoner ton 2005 till 3 000 miljoner ton 2020. Men verkligheten blev mycket bättre än prognoserna visar en ny rapport.

När en grupp amerikanska forskare undersökte utsläppen 2020 visade det sig nämligen att de sjunkit i stället för att ha ökat, så som man trodde år 2005. Och det var ingen liten skillnad heller. De totala utsläppen från den amerikanska energisektorn uppgick till 1 450 miljoner ton 2020. Det är 52 procent mindre utsläpp än prognosen 2005 förutspådde.

Även en rad andra siffror visar att verkligheten blev bättre än i prognosen. Elkostnaderna 2020 var till exempel 18 procent lägre än i prognosen. Ohälsokostnaderna för luftföroreningar ligger hela 92 procent lägre. Prognosen spådde 30 000 för tidiga dödsfall per år på grund av luftföroreningar, men i verkligheten så stannade dödstalet på 3 100.

Det sistnämnda beror till stor del på att utsläppen från kol och olja, som innehåller skadliga gaser, blev mycket mindre än i prognosen. Energiproduktionen från kol och olja ligger 70 procent under vad forskarna som tog fram prognosen 2005 räknade med.

Den stora skillnaden mellan prognosen och verkligheten är förnyelsebar energi och naturgas. De producerar 79 procent respektive 112 procent mer el än förväntat. Sannolikt är att elsnålare produkter och större intresse för att spara energi spelat in. Elförbrukningen ligger 24 procent under prognosen.

Omställningen till förnyelsebar energi har också gett fler arbetstillfällen-  29 procent fler arbetar inom energisektorn än prognosen förutspådde. Visserligen har antalet som arbetar med kolkraft mer än halverats, men det kompenseras mer än väl av alla de som nu arbetar med förnyelsebar el.

Enligt forskarna bakom rapporten finns det stora utmaningar kvar att överbrygga innan energiproduktionen i USA är koldioxidneutral och för att få bort kolkraften helt. Men det faktum att det gick att halvera utsläppen på 15 år jämfört med vad forskningen sa 2005 visar att det definitivt är möjligt menar forskarna.

Bild: Pixabay/Hans-Jürgen Münzer


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.