Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🎲 Spelen optimisterna spelar

🎲 Spelen optimisterna spelar

Hur spelar du? Optimister och pessimister spelar olika spel och de spelar på olika sätt, skriver Nicklas Berild Lundblad.

Nicklas Berild Lundblad
Nicklas Berild Lundblad

Dela artikeln

Livet är – märker vi ofta – ungefär som ett spel. Spelet är faktiskt en av de mest intressanta generativa metaforerna vi har: det tillåter oss att tänka konstruktivt kring komplexa och viktiga problem – men det låter oss också tänka på vilka typer av spel vi spelar.

Optimister och pessimister spelar olika spel och de spelar på olika sätt.

I strategi spelar optimister det kinesiska spelet go och pessimister spelar schack. I schack har alla sitt tilldelade värde och hierarkin sitter djupt. Vissa pjäser är viktigare än andra och den enda antydan om social rörlighet du hittar är att bonden kan bli befordrad – men även det är en avlägsen möjlighet i de flesta partier.

I schack vinner du genom att skapa fällor och strategem som är fokuserade på din fiende, på att skada dem. I det kinesiska spelet go bygger du strategiska strukturer och mönster som andas och kan upprätthållas – du fokuserar på att hitta sätt att koppla ihop dina mönster och att motverka andra mönster, men i slutet av spelet har varje spelare territorium och spelen avslutas ofta efter överenskommelse.

Go är ett spel som är konstruktivt, mönsterfokuserat och som lämnar lite utrymme för din motståndare, märk väl – du kan fortfarande vinna och det finns fortfarande spänning och intensiv konkurrens, men värdet av enskilda pjäser beror på strukturen de är en del av och vilken roll de spelar i sitt sammanhang. Detta uppfattas ibland som att go är mindre individualistiskt än schack, och det finns en viss sanning i det, men det betyder också att go är mer jämlikt än schack och visar oss en avvägning mellan individualism, sammanhang, kollektiv och jämlikhet som avspeglar många sociala dilemman.

Optimister spelar poker och pessimister gör det inte. Pessimisten konstaterar att det bara finns en liten sannolikhet att du vinner och att du kan göra allt rätt och ändå förlora på grund av slumpen – optimister noterar samma sak och tar det som en anledning att engagera sig i spelet .

Slumpmässighet avskräcker pessimisten som önskar säkerhet mer än något annat i en krympande värld – optimisten välkomnar slumpen in i spelet eftersom det skapar möjligheter ovanpå sannolikhetens mekanik – och den möjligheten är det som skapar verklig förändring i det långa loppet.

Det är sant att optimister – och entreprenörer – ser sannolikhet på ett annat sätt än de flesta pessimister, men inte på så sätt att de överskattar eller missbedömer sannolikheter lika mycket som de inser att det verkligen finns världar där det osannolika händer. Optimisterna satsar på att vi är sämre på att beräkna dessa sannolikheter än vi tror.

Optimisten välkomnar slumpen – och genom proxy – osäkerhet i spelet, eftersom det öppnar upp spelet.

Optimister spelar spel, pessimister spelar ett spel. Optimister sträcker sig över ett antal olika spel, njuter av sina mentala modeller och deras bilder av världen, utforskar allt från komplexa datorspel med invecklade teknologiska träd (ja, optimister spelar datorspel!) till brädspel som uppfinner nya infallsvinklar på handel, strategi och abstrakt problemlösning.

Pessimisterna håller sig till ett enda spel, en enda mental modell, där de letar efter sätt att bygga expertis som gör att de förlorar mer sällan. Pessimisten tror att tiden det tar att spela ett nytt spel är bättre investerat i att spela det spel de redan känner till – eftersom de tror att syftet med att spela spel är att bemästra dem.

Men spel är som musikstycken – du upptäcker musiken bakom bitarna när du spelar många av dem och sedan kan du improvisera, och på exakt samma sätt upptäcker du spelet bakom spelen bara om du spelar många av dem. Att lära sig ett spel är inte slöseri med tid, utan nyckeln till ett annat sätt att se världen.

Optimister spelar oändliga spel, pessimister spelar ändliga spel. Skillnaden mellan ändliga och oändliga spel gjordes ursprungligen av James P Carse, som sammanfattade skillnaden på ett enkelt sätt: i ett oändligt spel spelar du för att hålla igång spelet, i det ändliga spelet spelar du för att vinna och avsluta spelet.

Optimister spelar en väv av spel som kopplar ihop och bygger upp till ett större oändligt spel som, vid närmare iakttagelse, ser mycket ut som livet. De kan se värdet i att ta spel på allvar.

Och slutligen ser optimister att dessa sammankopplade spel skapar mening i våra liv, medan pessimisten enbart ser spel som distraktion. Men spel är mycket mer än distraktion – de är begränsningar som öppnar upp för egenkonstruerad mening.

Spel är i själva verket den enda enhet som återstår för oss att skapa en djupare mening i livet när religionen har försvunnit – och på lång sikt kommer spel att dyka upp som något djupt mänskligt och viktigt för vår civilisation. Vi är homo ludens – den spelande människan – i mycket högre grad än vi är homo sapiens.

Ett liv väl levt, spel väl spelade – skillnaden är inte så stor som du kanske tror.

Optimism är att ta det första steget, lära sig av varje spel och låta leken skapa mening i livet. Pessimism är att tveka att spela, leta efter snabba vinster och förneka att det finns någonting som heter mening i varken livet eller spelen.

Ditt drag.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.