Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
💡 Optimist's Edge: Låt AI kamma hem talangerna åt dig

💡 Optimist's Edge: Låt AI kamma hem talangerna åt dig

Med artificiellt intelligens som hjälp blir rekryteringen mindre kostsam, träffsäkerheten högre och kompetensbaserad, och risken är mindre att fördomar och känslor leder till en felrekrytering.

Anna Rennéus Guthrie
Anna Rennéus Guthrie

Dela artikeln

📉 Vad folk tror

På frågan om AI – artificiell intelligens, är bättre än en mänsklig rekryterare, svarar en övervägande majoritet nej. 66 procent tror inte att maskiner är bättre än människor på att rekrytera. Men 17 procent tror att AI och en mänsklig rekryterare gör ett lika bra jobb. 16 procent tror att AI:n är överlägsen den mänskliga rekryteraren.

Källa: Warp-undersökning juni 2022

📈 Här är fakta

Företag och organisationer lägger ned stora resurser, både ekonomiska som mänskliga, på rekrytering. Rörelserna på arbetsmarknaden inom vissa branscher är dessutom stor. De flesta arbetsföra byter jobb ett antal gånger under sitt yrkesliv.

Efter större omvärldshändelser, som en pandemi, blir förändringar på arbetsmarknaden större. Fler som arbetat i en sektor lämnar för att utbilda sig eller arbeta i en annan del av arbetsmarknaden.

Att hitta rätt person till ett uppdrag är rekryterarens jobb. Men spelar det någon roll om den som rekryterar är en människa – eller kan teknik sköta rekryteringen?

Faktum är att allt fler låter AI-verktyg sköta mer av rekryteringsprocessen.

  • Det kostar att rekrytera. En vanlig uppskattning gör gällande att en rekrytering kan kosta uppemot tre gånger så mycket som lönen för den som rekryteras.
  • AI frigör tid. Att ta hjälp av tekniken för att gallra och sovra i stora mängder ansökningar är smart. Det frigör mer tid för den som annars skulle sitta och gå igenom många dokument för att vaska fram aktuella kandidater att gå vidare med. Uppemot 40 procent av den tid som går åt att manuellt bearbeta inkomna cv-handlingar kan skäras bort med hjälp av AI.
  • Och frigör rekryteringsprocessen från fördomar. Det är väl belagt att fördomar styr mycket av våra beslutsprocesser i samband med rekrytering. Även om många är medvetna om detta är det lättare sagt än gjort att undvika att rekrytera snarlika medarbetare med liknande profiler och bakgrund. Här har AI visat sig kunna göra skillnad.
  • Använd AI med förnuft. Självfallet är det ingen som tror att AI idag allena kan sköta eller fatta samtliga beslut i en rekryteringsprocess, men om du vågar släppa in AI längre i arbetet så kommer både du och organisationen ha vunnit mycket.

AI kommer dock i sin linda alltjämt också lida av barnsjukdomar. Som experterna påpekar finns det förstås risk att AI:n innehåller värderingar eller fördomar som inte är önskvärda. Dessa går emellertid lättare att identifiera och ändra, än i en människa.  

💡 Optimist's Edge

💡
Med artificiellt intelligens som hjälp blir rekryteringen mindre kostsam, träffsäkerheten högre och kompetensbaserad, och risken är mindre att fördomar och känslor leder till en felrekrytering.

Dagens AI är på intet sätt fullt utvecklad och kan inte ersätta hela den mänskliga rekryterarens kompetens. Men dess potential innebär stora möjligheter.

👇 Så får du Optimist’s Edge

❓ Så hur får du en fördel av denna kunskap?

  • Lär andra om AI:s möjligheter. Idag tror en majoritet att människor klarar rekrytering bättre än en AI. Men signalen är tydlig. AI har flera fördelar och rätt vidareutveckling av befintlig teknik kommer med sannolikhet i framtiden kunna göra den i delar överlägsen den mänskliga rekryteraren. Tänk bara på hur utvecklingen inom vården snabbt tagit liknande språng.
  • Hitta och nyttja AI-verktygen! Sajten Unite AI har listat åtta AI-verktyg som vässar din rekrytering redan idag.  
  • AI även som stöd i jobbsökandet. Om AI kan utgöra ett stöd för rekryteraren, kan den också stötta den jobbsökande. Är du den som tar fram en maskinell jobbcoach åt den som söker nytt jobb?

‌Du har nu en fördel eftersom du har fått denna kunskap före de flesta andra – vad ska du göra med din Optimist's Edge?


❓ Vill du ha mer? Diskutera med andra i vårt forum!Dela dina idéer och tankar med andra Premium Supporters i vår Facebook-grupp. Kanske hittar du en blivande affärspartner eller investerare.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.