Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🌳 Skogar som ägs av ursprungsbefolkningar binder dubbelt så mycket kol

🌳 Skogar som ägs av ursprungsbefolkningar binder dubbelt så mycket kol

En ny studie från World Resources and Climate Focus fann att skogar på mark som tillhör ursprungsbefolkningar binder dubbelt så mycket kol som de skogar som ägs av privata parter eller av staten.

Linn Winge
Linn Winge

Dela artikeln

World Resources Institute, i samarbete med Climate Focus, genomförde nyligen en studie som fann att skogar som ägs av ursprungsbefolkningar binder dubbelt så mycket kol som skogar som ägs av staten eller av privata parter. Den nya studien tittar på data från Global Forest Watch och Landmark of Indigenous-held forests i Peru, Colombia, Brasilien och Mexiko.

Dessa skogsekosystem har oerhört stor biodiversitet och tillhör de biotoper som har den största biologiska mångfalden på planeten. Inte bara växter, utan även djur av olika slag, från ryggradsdjur till insekter, lever och frodas i dessa skogar.

I denna studie jämfördes skogar i ursprungsbefolkningars regi med andra skogar under andra ägoförhållanden och man fann att inhemska skogar fångar dubbelt så mycket koldioxid som andra skogar. Enligt Inside Climate gjordes en av de mest extrema jämförelserna i Brasilien "där mark som inte ägs av ursprungsbefolkningen släpper ut cirka 10 ton koldioxidekvivalenter per hektar, medan skogar på ursprungsbefolkningens marker binder omkring 30 ton koldioxidekvivalenter per hektar."

Optimist Daily skriver att studien också upptäckte att 92 procent av skogarna på ursprungsbefolkningens mark var kolsänkor, vilket betyder att de absorberar mer kol än de släpper ut.

För att skydda dessa skogar från negativ påverkan och avskogning så har vissa länder i Syd- och Centralamerika, såsom Panama, antagit lagar för att skydda skogarna och ge urbefolkningen skydd och beskyddande rättigheter. Att hålla sådana värdefulla skogar under sina vingar kan hjälpa en grönare framtid att komma snabbare.

Om du vill läsa hela studien kan du göra det här.

🌳 Skogar större än Frankrike har återvuxit senaste 20 åren
Trillion Trees karta avslöjar att uppskattningsvis 58,9 miljoner hektar naturlig skog har vuxit tillbaka sedan år 2000.

Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.