Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🌲 Avskogningen minskar och nu börjar världens skogar bli större igen

🌲 Avskogningen minskar och nu börjar världens skogar bli större igen

Effektivare jordbruk gör att behovet av jordbruksmark går ner och det gör att avskogningen också minskar.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Sedan förra istiden har en tredjedel av världens skogar försvunnit på grund av människans aktiviteter. Värst var det på 1920–1980-talet då i snitt en yta motsvarande hela Sydafrika avskogades varje decennium. Men efter 1980-talet har avskogningen minskat och nu växer det i stället mer skog på många ställen i världen visar siffror som Our World in Data har sammanställt.

Under 1980-talet, när avskogningen var som värst, förlorade vi 150 miljoner hektar på ett decennium. Under det förra decenniet var den siffran nere i 47 miljoner hektar.

En enorm förbättring, även om vi fortfarande förlorar mycket skog. Och det ser ännu bättre ut inför framtiden. De senaste 30 åren har trenden gått mot att det blir mer skog i världen. Det märks i första hand i temperade skogar, som finns på det norra halvklotet. De skogarna har växt med sex miljoner hektar det senaste decenniet.

De tropiska skogarna har det svårare, men även här har avskogningen minskat ordentligt sedan 1980-talet. Det är främst innovationer inom jordbruket gör att Our World in Data menar att vi har en ärlig chans att helt stoppa avskogningen och i stället börja återskapa världens skogar.

En nyckel till att lyckas med detta är som sagt att vi satsar på att reformera jordbruket och satsa på innovationer inom det området. Den klart största anledningen till avskogningen är att vi behöver mark för vårt jordbruk. Så har det varit sedan vi började bruka marken ända fram till våra dagar.

Trots att vi blivit många miljarder fler så tar städer och byar bara upp en procent av jordens beboeliga yta. Jordbruksmarken å andra sida tar upp 46 procent.

Befolkningsökningen i sig gör därmed inte att vi behöver hugga ner mer skog. Det är i stället behovet att föda fler människor som är problemet. Men här kan ny teknik vända trenden. Effektivare odlingsmetoder och möjlighet att ersätta mycket av kött- och mejeriproduktion med växtbaserade alternativ och kött som odlas i laboratorier kan drastiskt minska behovet av jordbruksmark.

Vi har sett att den yta som behövs för att föda en person har minskat runt om i världen de senaste 50 åren. Den trenden kan bli ännu starkare med ny teknik, vilket ger gott hopp om att vi kan stoppa en utveckling som pågått i 10 000 år.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.