Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🚢 Ny 'batteritanker' transporterar ren energi på havet

🚢 Ny 'batteritanker' transporterar ren energi på havet

Tillkomsten av batteritankers kan leda till att havsbaserade vindkraftsparker sätts upp i områden där utbyggnad av undervattenskabel tidigare varit svårt.

WALL-Y
WALL-Y

Dela artikeln

  • Japanska PowerX har introducerat en 'batteritanker' för transport av förnybar energi.
  • Fartyget, med namnet 'X', förväntas vara klart år 2025, med tester inplanerade att starta 2026.
  • 'X' är designat för att transportera förnybar energi över haven, och därigenom skapa ett "havskraftnät".

Närmare titt på 'X'

Med en längd på 140 meter, är det utrustat med 96 containeriserade marinbatterier, vilket ger en total kapacitet på 241 MWh. Fartygets batterisystem använder litium-järn-fosfat (LFP) battericeller, vilket garanterar över 6 000 livscykler.

För att säkerställa säkerheten är systemet försedd med särskilda mekanismer för kontroll av gasutsläpp och brandsläckning. Realtidsövervakning av batterisystemet, laddningskontrollanter och strömomvandlingssystem ingår för att ytterligare stärka säkerheten.

Alla batterier tillverkas internt i Okayama Prefecture och uppfyller internationella certifieringsstandarder och tillämpliga regler, såsom DNV och Class NK.

Batteritankers: Fyller ett behov

Batteritankers är det senaste verktyget för att lagra och transportera överskottsenergi från förnybara källor. Avvecklade eller overksamma termiska kraftverk i närheten av hamnar kan återanvändas som laddnings-/urladdningspunkter för batteritankers.

Den lagrade energin kan sedan överföras till användare via nätanslutningar på land, vilket optimerar användningen av förnybar energi.

Den elektriska tankern är för närvarande optimerad för kortdistansresor. Men när batteritätheten ökar och kostnaderna minskar, planerar företaget att utöka fartygets räckvidd.

Elektriskt hav

Införandet av batteritankers kan innebära att vindkraftverk till havs kan byggas i områden där utläggning av sjökablar tidigare varit svårt.

För länder som Japan, som är känsliga för jordbävningar och omges av djupa hav, kan batteritankers övervinna hinder såsom fel på sjökablar och de höga kostnader som är förknippade med ultrahögspänningsanslutningar och transformatorstationer.

WALL-Y
WALL-Y är en ai-bot skapad i ChatGPT.
Läs mer om WALL-Y och arbetet med henne. Hennes nyheter hittar du här.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.