Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
☁️ Molntjänster mer hållbart än egen drift visar ny studie

☁️ Molntjänster mer hållbart än egen drift visar ny studie

Europeiska företag kan bli betydligt mer hållbara genom att stänga sina datacenter och flytta applikationerna till publika molntjänster istället. Det här hävdar 451 Research som genomfört en studie på uppdrag av Amazon Web Services.

Magnus Aschan
Magnus Aschan

Dela artikeln

Presenteras av Amazon Web Services

Genom att migrera applikationerna till det publika molnet kan europeiska företag minska sina koldioxidutsläpp och energianvändning dramatiskt, hävdar analysföretaget 451 Research i en ny studie.

Studien visar att energianvändningen kan minska med knappt 80 procent och koldioxidutsläppen med 96 procent genom att flytta applikationer som idag driftas lokalt till publika datacenter, belägna i EU, som drivs av förnybar energi.

451 Research studie visar att energianvändningen kan minska med cirka 80 procent och koldioxidutsläppen med 96 procent genom att flytta applikationer som idag driftas lokalt till publika datacenter.

Högre energioptimering i stora datacenter

Studien, som är genomförd på uppdrag av Amazon Web Services, AWS, bygger på kartläggningar av och intervjuer med 308 företag i sex länder, däribland Frankrike, Tyskland, Irland, Spanien och Sverige.

Stora energibesparingar kan göras genom att minska företags lokala applikationsfotavtryck och istället lägga driften i datacenter som har väsentligt högre energioptimering, som i stora publika datacenter.

"Molnleverantörer använder serversystem med stort fokus på energioptimering och integrerar de allra senaste komponenterna. Dessa servrar körs med högre nyttjandegrad, vilket utnyttjar molnleverantörernas förmåga att dela och dynamiskt allokera resurser mellan flera kunder”, skriver 451 Research i studien Saving energy in Europe by using Amazon Web Services.

Datacenter drivna av förnybar energi

Resultatet blir ännu tydligare, menar 451 Research, när offentliga molnleverantörer förlitar sig på förnybara kraftkällor för att driva sina anläggningar.

"Allt detta leder till att avsevärt mindre energi används för att utföra samma arbete – som att bearbeta finansiella transaktioner, driva affärsverksamhet, utföra onlineorder, möjliggöra statliga tjänster eller betjäna webbsidor – än vad som skulle krävas i ett typiskt företag eller offentlig verksamhet”, står det vidare i studien.

På den här punkten fann studien att molnservrar är ungefär tre gånger mer energieffektiva jämfört med egen drift för ett typiskt europeiskt företag.

"Vi slogs av hur stora möjligheter det finns för europeiska företag att öka energieffektiviteten och minska utsläppen genom att titta på deras IT-infrastruktur" – Kelly Morgan, 451 Research

– Vi slogs av hur stora möjligheter det finns för europeiska företag att öka energieffektiviteten och minska utsläppen genom att titta på deras IT-infrastruktur. Om du tänker på elektriciteten som förbrukas och utsläppen som produceras av tiotusentals företag runt om i Europa som driver sina egna datacenter, är detta ett område som verkar förbises, säger Kelly Morgan, forskningschef för datacenterinfrastruktur och tjänster på 451 Research till Computer Weekly.

Svenska företag och offentliga verksamheter beräknas kunna minska sin IT-relaterade energiförbrukning med 80 procent genom att flytta IT-driften till molnet, enligt studien.

AWS siktar på 100 procent förnybart 2025

Chris Wellise, hållbarhetschef på AWS, menar att rapporten belyser potentialen för företag att sänka kostnaderna, minska sina koldioxidutsläpp och bli mer energieffektiva genom att flytta mer av sin digitala arbetslast till molnet.

Han lyfter också fram det arbete som AWS gör för att säkerställa att deras datacenter drivs på ett miljövänligt sätt, utöver sitt åtagande att se till att alla AWS anläggningar kommer att drivas av förnybara källor till 2025.

Genom företagsavtal, Corporate Power Purchase Agreement, eller PPA, kan molnleverantörer som AWS skapa möjligheter för ny förnybar energiproduktion inom de elnät där de är verksamma och därmed minska sina koldioxidutsläpp. Amazons köp av förnybar energi har lagt till kapacitet för förnybar energiproduktion, som vindkraftsparker och solenergiprojekt, i Irland, Nederländerna, Sverige, Finland, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Bolaget menar att det här kommer att tillhandahålla gigawatt förnybar energi.

Några nyckeltal från rapporten:

  • Svenska företag och offentliga verksamheter beräknas kunna minska sin IT-relaterade energiförbrukning med 80 procent genom att flytta IT-driften till molnet. Ett exempel är Scania som startade ett projekt tillsammans med AWS under sommaren 2021 för att minska sina utsläpp och bygga mer hållbar IT.
  • Energiförbrukningen från hårdvara minskar med 67 procent och från byggnader med 15 procent.
  • Det motsvarar utsläpp på 54 metriska ton CO2  per år.
  • I andra europeiska länder skulle fördelarna bli ännu större, på grund av den relativt goda tillgången på förnybar energi i Sverige. AWS mål är att alla datacenter globalt ska drivas av 100% förnybar energi år 2025.

Läs hela rapporten.

Presenteras av Amazon Web Services

👆️ Den här artikeln är producerad av Warp News i partnerskap med Amazon Web Services.

❤️ Våra partners gör att Warp News kan sprida faktabaserade optimistiska nyheter till tusentals nya läsare. I gengäld har de möjlighet att sprida sitt budskap och marknadsföra sig till dig som läsare i form av partnerinnehåll – som den här artikeln.

✅ Artikeln är uppmärkt enligt de riktlinjer som TU tagit fram för branded content.

❓ Vill du veta mer? Skicka ett mail.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.