Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🍒 Laserskanning visar var du hittar mest lingon och blåbär i skogen

🍒 Laserskanning visar var du hittar mest lingon och blåbär i skogen

En ny beräkningsmodell kan förutsäga hur mycket bär det finns i olika delar av skogen.

Kent Olofsson
Kent Olofsson

Dela artikeln

Att veta var det finns gott om lingon och blåbär är viktigt både för de som plockar bär till husbehov och för de som plockar för försäljning. De flesta som plockat bär vet emellertid hur svårt det kan vara att hitta de bästa bärställena. Men en ny teknik som forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utvecklat kan göra det enklare.

Forskarna har använt information från laserskannrar på flygplan och undersökningar på marken för att skapa en modell som visar hur mycket bär det finns på marken. Modellen baseras på jämförelser mellan inventeringar av verklig bärförekomst och olika mått på skogsegenskaper som kan tas fram med fjärranalys.

– Vi har använt Riksskogstaxeringens blåbärs- och lingondata från hela Sverige och kombinerat dessa med olika fjärranalysbaserade data – såsom flygburen laserdata, trädslagsinformation från SLU Skogkarta, nationella marktäckedata och klimatdata – för att skapa modeller för bärtillgång, säger SLU-forskaren Inka Bohlin som leder projektet, i ett pressmeddelande.

Tanken är att modellen ska ge oss aktuella kartor som visar var de största bärmängderna finns just nu. Dessutom kan skogsägare som vill veta hur de ska plantera sin skog för att också få mycket bär i den få hjälp av modellen. Det visar sig till exempel att blåbär växer bäst i skogar med en krontäckningsgrad på cirka 50 procent, medan lingontillgången är bäst i glesare skogar och på hyggen med öppen krontäckning.

Forskarna vill nu gå vidare för att förfina modellen ytterligare.

– Att modellera bärtillgång är mycket komplicerat därför att många saker påverkar bärproduktion, som exempelvis skogens och markens egenskaper, väder, pollinering, skador, tidigare skogsbruk och så vidare. Ännu kan vi inte ta hänsyn till alla dessa komponenter, men det har visat sig att det redan nu går att använda modellen för att hitta bra bärställen i skogen, säger Inka Bohlin.

Läs hela studien här.

Bild: Pixabay/aileino


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.