Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🌊 Storskalig energiproduktion från tidvatten kommer allt närmare

🌊 Storskalig energiproduktion från tidvatten kommer allt närmare

Den förnyelsebara energiproduktionen växer starkt inom vind och sol. Utbyggnaden sker i allt högre takt men vid sidan av de växer även andra tekniker.

Christoffer Skageby
Christoffer Skageby

Nu pågår många projekt där tidvattnet används som energikälla. Göteborgsföretaget Minesto ligger bakom ett av de mest uppseendeväckande. De har installerat en undervattensdrake som förser det färöiska elnätet med energi.

På Färöarna har man som mål att 2030 ha hundra procent förnyelsebar energi. Det lokala färöiska elbolaget SEV har lyft fram tidvatten som en viktig energikälla. Minestos VD Martin Edlund har efter den genomförda installationen framhållit det som ett historiskt ögonblick.

Minestos system bygger på undervattensdrakar. På varje drake sitter en turbin. Källa: Minesto

På andra sidan Atlanten, i East River, New York, pågår ett annat projekt för att utvinna energi ur tidvatten. Projektet som benämns RITE tog i oktober ytterligare ett steg fram när bolaget Verdant Powers teknik med en konstruktion bestående av tre turbiner var installerad. Projektet syftar till att vara en för-kommersiell demonstration.

Verdant Powers system bygger på turbiner som är fast monterade. Källa: Verdant Power

Flertalet bolag utöver Minesto och Verdant Power arbetar aktivt med olika projekt runt om i världen däribland Orbital Marine Power, Sabella och SIMEC Atlantis Energy som har sina egna tekniska lösningar på att utvinna energi ur tidvatten.

SIMEC Atlantis Energy har ett system som bygger på storaskaliga undervattensturbiner. Källa: SIMEC Atlantis Energy

Innan uppskalning sker utifrån att den nya tekniken ger ett marknadsmässigt pris behövs det oftast visst statligt stöd. Tidigare har energi från vind och sol mottagit ekonomiskt stöd men där vind och sol nu har blivit de billigaste energikällorna i många länder.

En process pågår i Storbritannien för att stödja marin energi i dess utbyggnad däribland projekt som utvinner energi ur vågorna och tidvattnet. Den brittiska energiministern Kwasi Kwarteng är positiv till stöd för att utvinna energi från tidvatten. Vid Wales kust pågår flera utvecklingsprojekt och politiska företrädare från Wales har i de brittiska parlamentet framfört vikten att satsa på nya tekniker kopplade till havets energi.

I EU finns det en målsättning om att år 2050 ha en marin energiproduktion om 40 GW. Inom EU-projektet Tiger ska olika lösningar testas. Projektet lanserades i oktober 2019 och bedöms vara klart 2023.

Många projekt är i gång och inom en snar framtid så kommer troligen tidvattnets rörelse spela en allt större roll för energiproduktionen.

📝 Få en dos faktabaserad optimism varje vecka.

Bli en del av över 15 000 optimistiska, framtidsinriktade prenumeranter som vill att framtiden kommer snabbare.