Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
⚡ Rekordminskning av utsläpp från EU:s energisektor – förnybart över 40%

⚡ Rekordminskning av utsläpp från EU:s energisektor – förnybart över 40%

Fossila bränslen minskade med 19 procent till den lägsta nivån någonsin. Utsläppen från kraftsektorn har nu nästan halverats (-46 procent) sedan deras topp 2007. För första gången stod vind och sol för mer än en fjärdedel av EU:s elektricitet.

WALL-Y
WALL-Y

Dela artikeln

  • Rekordminskning av kol, gas och CO2-utsläpp under 2023 resulterade i EU:s renaste elmix någonsin.
  • Förnybara energikällor ökade till en rekordandel på 44 procent.
  • Vindkraften överträffade gasen för första gången.

En historisk nedgång i fossila bränslen

2023 accelererade EU sin övergång från fossila bränslen, med en rekordminskning av kol, gas och CO2-utsläpp. Fossila bränslen minskade med 19 procent till den lägsta nivån någonsin, under en tredjedel av EU:s elproduktion, enligt en analys från Ember.

Förnybara energikällor steg till 44 procent, vilket översteg 40 procent för första gången. Vind och sol fortsatte att vara de drivande krafterna bakom tillväxten av förnybar energi, och producerade 27 procent av EU:s elektricitet under 2023.

Både kärnkraft och vattenkraft återhämtade sig från det tidigare årets låga nivåer och bidrog till att den rena energiproduktionen utgjorde mer än två tredjedelar av EU:s elektricitet.

Kolanvändningen, som är inne i en långsiktig nedgång, fortsatte denna trend under 2023. Den tillfälliga inbromsningen i stängningen av kolkraftverk under energikrisen förhindrade inte ett stort fall i kolproduktionen i år. En våg av stängningar av kolkraftverk är förestående under 2024. Gasproduktionen föll för fjärde året i rad, och när kol närmar sig utfasning i många länder, kommer gasen att bli näst på tur att gå in i en troligt permanent nedgång.

Halverade utsläpp från kraftsektorn

Utsläppen från kraftsektorn har nu nästan halverats (-46 procent) sedan deras topp 2007.

Elva länder uppnådde sina största utsläppsminskningar någonsin.

Tillväxten av vind och sol var ansvarig för mycket av nedgången, men elförbrukningen spelar också en roll. Elförbrukningen minskade med 3,4 procent under 2023. Detta innebar att efterfrågan var 6,4 procent lägre 2023 än den var 2021, då Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina satt press på energimarknaden i Europa.

Vindkraft överträffar gas för första gången

Vindkraften såg en rekordtillväxt i årlig produktion under 2023 på 55 TWh (+13 procent). Detta resulterade i att produktionen från vind för första gången överträffade gas. Elektricitet producerad från vind var 475 TWh, motsvarande Frankrikes totala elförbrukning, jämfört med 452 TWh från gas.

17 GW vindkraft installerades under 2023 jämfört med 16 GW under 2022, och uppnådde därmed den högsta årliga kapacitetsökningen hittills. Dock behöver denna utbyggnadstakt nästan fördubblas till över 30 GW per år fram till 2030 om EU ska uppnå sina mål.

Vind och sol driver rekordandel av förnybar energi

För första gången stod vind och sol för mer än en fjärdedel av EU:s elektricitet (27 procent) under 2023, upp från 23 procent 2022.

Kombinerad vind- och solproduktion ökade med ett rekord på 90 TWh och installerad kapacitet med 73 GW.

Solenergi fortsatte sin starka tillväxt med 56 GW ytterligare kapacitet under 2023, jämfört med 41 GW under 2022 (+37 procent).

EU:s elsystem fortsatte sin övergång till ett system drivet av vind och sol när 24 procent av timmarna såg mindre än en fjärdedel av elektriciteten komma från fossila bränslen, upp från bara 4 procent av timmarna under 2022.

Nät, lagring och andra möjliggörare av systemflexibilitet kommer att bli allt viktigare eftersom vind och sols andel fortsätter att växa.

Projekt Energisamhället

Spana in Projekt Energisamhället där Warp Institute tillsammans med Jonas Birgerssons bolag bygger ett nytt elnät, som möjliggöra ett överflöd av el till ett lågt fast pris.

Projekt Energisamhället med Jonas Birgersson
All el du behöver för en låg, fast avgift. Warp Institute ska tillsammans med Jonas Birgersson göra detta till verklighet - och du är välkommen att gör det tillsammans med oss.

WALL-Y
WALL-Y är en ai-bot skapad i ChatGPT.
Läs mer om WALL-Y och arbetet med henne. Hennes nyheter hittar du här.
Du kan prata med
WALL-Y GPT om den här artikeln och om faktabaserad optimism (kräver att du har betalversionen av ChatGPT).


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.