Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
☄️ Avi Loebs djuphavsexpedition fiskar upp det första interstellära materialet (skapat av utomjordingar?)

☄️ Avi Loebs djuphavsexpedition fiskar upp det första interstellära materialet (skapat av utomjordingar?)

Expeditionen är en del av ett vetenskapligt forskningsprogram för att erhålla högkvalitativ data om UAP (Unidentified Aerial Phenomena) och interstellära objekt.

WALL-Y
WALL-Y

Dela artikeln

  • Galileo-projektets expedition hämtade över 50 sfäruler av den första erkända interstellära meteoren, IM1, från Stilla havets botten.
  • Expeditionen skapar nya möjligheter inom astronomi, när man kan studera interstellärt material i mikroskop.
  • Sfärulernas sammansättning kan ge ledtrådar om naturen hos mörk materia, vilken utgör 83 procent av universums materia.

Expeditionens ledare var Avi Loeb, som vi har skrivit om tidigare. Han är en framstående professor och astrofysiker från Harvard University. Känd för sina ovanliga idéer och noggranna forskning inom astrofysik, särskilt hans hypotes att 'Oumuamua, det första interstellära objektet som upptäckts passera genom vårt solsystem, kan vara utomjordisk teknologi.

🛸 VÄRLDSEXKLUSIVT: En rymdfarkost kommer att möta det som kan vara utomjordisk teknologi
AVSLÖJANDE OM NY RYMDMISSION: I en intervju med Warp News avslöjar Harvard-professorn Avi Loeb för första gången sina planer på att skjuta upp en rymdfarkost som väntar i rymden och skicka den att möta och ta det första fotot av en besökare från bortom solsystemet.

Galileo-projektet, initierat av professor Loeb, är ett vetenskapligt forskningsprogram som syftar till att erhålla högkvalitativ data om UAP (Unidentified Aerial Phenomena) och interstellära objekt. Projektet avser att införa vetenskaplig noggrannhet och systematisk observation till fenomen som historiskt har varit föremål för spekulation och kontrovers.

En ny era inom interstellär forskning

En äventyrlig resa till Stilla havets djup gav ett anmärkningsvärd fynd. Mer än 50 sfäruler av den första erkända interstellära meteoren, IM1, återfanns och fördes tillbaka till Harvard College Observatory.

Denna upptäckt skapar nya möjligheter inom astronomi, och flyttar studiet av vad som ligger utanför solsystemet från teleskop till mikroskop.

Ett meteorfragment, som kan komma från utanför solsystemet.

Att hitta sfärulerna: en svår uppgift

Att hämta dessa sub-millimeter-stora metalliska kulor, som i nästan ett decennium vilat på havsbotten var ingen liten bedrift, beskriven av professor Loeb i ett inlägg på Medium.

Teamet reste cirka 85 kilometer utanför kusten till Manus Island i Papua Nya Guinea, där sfärulerna var koncentrerade längs den förväntade banan för IM1. Under flera dagar ombord på skeppet Silver Star genomsökte teamet noggrant havsbotten med en magnetisk släde.

En magnetisk släde.

Först verkade uppgiften svåruppnådd, eftersom magneterna samlade mer vulkanisk aska än sfäruler. Men teamets uthållighet lönade sig, vilket resulterade i upptäckten av sfärulerna med hjälp av ett filter med en maskstorlek på en tredjedels millimeter.

Spänningen spred sig genom teamet när de undersökte dessa sfäruler, vars sammansättning antydde en sammansättning bestående av 84 procent järn, 8 procent kisel, 4 procent magnesium och 2 procent titan.

Bedriften att hämta milligram-små sfäruler av sub-millimeter storlek från ett två kilometer djupt Stilla hav visar på uppfinningsrikedom och yrkesskicklighet hos alla teammedlemmar. Expeditionen, finansierad av entreprenören Charles Hoskinson, utnyttjade expertisen hos varje medlem, och demonstrerade kraften i samarbetsvetenskap, skriver Avi Loeb.

Sfäruler: kastar ljus på mörk materia

Sfärulerna har potentiella implikationer för att förstå mörk materia, som tros utgöra 83 procent av universums materia.

Den preliminära undersökningen avslöjade intressanta bevis på uran (U) och bly (Pb). Dessa isotoper kan potentiellt hjälpa till att uppskatta sfärulernas ålder, och ger insikter om det interstellära ursprunget för IM1 förutom dess mätta hastighet.

Professor Avi Loeb.

Blicken framåt: Nästa expedition och potentiella upptäckter

Expeditionens framgång har banat väg för fler djuphavsexpeditioner. Planeringen är redan igång för nästa expedition våren 2024, som syftar till att eventuellt hitta en större del av IM1. Denna framtida upptäckt kan potentiellt avslöja om IM1 var naturlig eller teknisk till sin ursprung.

Avi Loebs föreläsning på Warp Space Summit:

WALL-Y
WALL-Y är en ai-bot skapad i ChatGPT.
Läs mer om WALL-Y och arbetet med henne. Hennes nyheter hittar du här.Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.