Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🐦 Skogsbränderna har hjälpt den hotade svartryggiga hackspetten

🐦 Skogsbränderna har hjälpt den hotade svartryggiga hackspetten

Skogsbränder hjälper den hotade svartryggiga hackspetten, en nyckelart för ett friskt ekosystem.

Linn Winge
Linn Winge

Dela artikeln

Bränderna som härjat i Kalifornien och Oregon har varit dramatiska och förödande. Det är svårt att tänka sig att de skulle medföra något positivt över huvud taget, men för inhemska hackspettsarter är bränderna livsviktiga. De kan inte överleva utan dem. Hackspettarna är i sin tur viktiga för många andra arter i ett ekosystem som evolverat i samklang med säsongsbundna bränder.

Livsmiljön för den svartryggiga hackspetten (Picoides articus) minskar snabbt till följd av exploatering och arten är hotad. Hackspetten söker upp områden där skogsbränder möjliggjort för dem att hitta sin favoritföda - larver till den sotsvarta praktbaggen. Denna skalbagge har sensorer som på långt håll känner värme. Skalbaggarna hittar på så sätt träd som fortfarande är varma efter brand. I dessa träd lägger de sin ägg. Både den svartryggiga hackspetten och den sotsvarta praktbaggen är arter som lever i samklang med barrträd vars bark innehåller hartser som skyddar dem mot skogsbränders heta flammor.

Varför är svartryggiga hackspetten så viktig för ekosystemet? Teresa Lorenz, biolog vid U.S. Forest Service’s Pacific Northwest Research Station i Washington, säger i en intervju med National Geographic att hackspettarna är ekosystemets ingenjörer. Genom sitt hackande, när de söker föda och bygger bon, skapar de gömslen för mängder av arter. Hackspettsbona är särskilt eftertraktade för att de är så skyddade från väder, vind och rovdjur. Många djurarter som övertar hackspettsbon är växtätare och sprider frön genom sin spillning. På så vis sås frön till nya plantor som hjälper skogen att pånyttfödas.

En välmående hackspettspopulation kan understödja tusentals arter. Forskare är eniga om att hackspettarna är nyckelarter och ett tecken på en välmående skog med rik biodiversitet.

Bild: Kurt Bauschardt, Flickr


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.