Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🐸 Utrotningshotad groda återhämtar sig tack vare dammbygge

🐸 Utrotningshotad groda återhämtar sig tack vare dammbygge

I Schweiz har 422 nya små dammar anlagts. Detta gynnade alla landets hotade grodarter, med en "befolkningsexplosion" som följd.

Linn Winge
Linn Winge

Dela artikeln

När forskare startade en kampanjen med anläggning av dammar i Schweiz så resulterade det i att alla landets hotade grodarter gynnades och upplevde en "befolkningsexplosion". Den art som gynnats mest är den europeiska lövgrodan. Sedan 1999 har individantalet fyrdubblats, utbredningen likaså.

Även om skyddslagar för vattensalamander, groda och padda är starka i Aargau i Schweiz så ville forskarna se om återställande av livsmiljöer kunde hjälpa groddjurens ständigt sjunkande antal, förklarar Good News Network.

Redan 1999 koordinerades ett 20 år långt program av regering, ideella organisationer, frivilliga och markägare. Planen inkluderade att bygga 422 dammar i fem regioner i Aargau.

Enligt Good News Network behöver majoriteten av grodor små dammar som naturligt utvecklas utanför meanderbågarna på slingrande floder. Tyvärr har dessa biotoper minskat i Schweiz till följd av väg-/järnvägstäthet och intensivt brukad jordbruksmark. Projektet med anläggningen av de nya dammarna medförde att av de åtta hotade arterna som övervakades så ökade 52 % i population och 32 % stabiliserades.

"Förlust av habitat är ett av huvudproblemen, och bara genom att ta itu med det kunde vi se skillnaden det gjorde, och börja bidra med åtgärder för återhämtning av dessa arter. Nyckelbudskapet är att det lönar sig att göra något, även om det känns överväldigande," säger huvudförfattaren till studien, Dr. Helen Moor, till BBC News.

Forskarna bakom detta projekt tror att anläggning av dammar kan hjälpa till att återställa groddjurspopulationer i landskap som domineras av människor.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.