Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
📉 Kraftig minskning av dödsfall på grund av naturkatastrofer

📉 Kraftig minskning av dödsfall på grund av naturkatastrofer

Antalet människor som dör på grund av naturkatastrofer och epidemier har minskat kraftigt de senaste 100 åren.

Magnus Aschan
Magnus Aschan

Antalet människor som dör på grund av naturkatastrofer och epidemier har minskat kraftigt de senaste 100 åren.

Under 20-, 40- och 60-talet dog hundratusentals människor på grund av torka. Så sent som på 80-talet dog över 55000 människor på grund av detta. Nu, under 2010-talet, är motsvarande antal hittills 3339 stycken.

Under 30- och 50-talet dog istället hundratusentals människor av översvämningar. Under 2010-talet är motsvarande antal hittills 5811 stycken.

Under början av 1900-talet dog även enormt många av epidemier. 1918-års influensa-epidemi tog mellan 50-100 miljoner liv. Kolera och tyfus dödade hundratusentals människor över hela världen mellan 1900 och 1950.

Det finns många skäl till att allt färre dör på grund av naturkatastrofer och epidemier. Grundläggande är att vi är betydligt rikare nu, städer kan investera betydligt mer i infrastruktur och andra säkerhetsåtgärder.

Med mer robusta byggnader, mer avancerade varningssystem, bättre tillgång till vatten och genombrott inom medicinen så överlever fler eldsvådor, jordbävningar, torka, översvämningar och sjukdomar.

Den interaktiva grafen visar antal dödsfall, i absoluta tal, globalt per år som orsakats av naturkatastrofer. Grafen visar även typer av naturkatastrofer.

Källa: Our World in Data

Foto: Tomas Ribeiro

📝 Få en dos faktabaserad optimism varje vecka.

Bli en del av över 15 000 optimistiska, framtidsinriktade prenumeranter som vill att framtiden kommer snabbare.