Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
☕️ Kaffefrukt - ett sätt att påskynda restaurering av regnskog

☕️ Kaffefrukt - ett sätt att påskynda restaurering av regnskog

En ny studie visar att regnskog kan återhämta sig snabbare när ytterskal och fruktkött från kaffefrukt, en biprodukt från kaffeproduktionen, sprids över förstörd mark.

Linn Winge
Linn Winge

Dela artikeln

Återplantering och restaurering av regnskogen som vi människor förstör är ett ständigt pågående arbete. Nyligen visade en vetenskaplig studie att ytterskalet och fruktköttet från kaffefrukt kan användas för att påskynda återväxten av regnskog.

British Ecological Society (BES) rapporterar att forskare från ETH-Zürich och University of Hawaii som arbetar med detta projekt dokumenterade hur en liten skog växte upp på bara två år. Det var resultatet efter att man spridit 30 lastbilslaster med “kafferester” (ytterskal och fruktkött) på en bit av förstörd mark i Costa Rica. Dr. Rebecca Cole, huvudförfattaren till studien som publicerades i Ecological Solutions and Evidence, säger till BES:

– Resultaten var dramatiska. Området som behandlades med ett tjockt lager “kafferester” förvandlades till en liten skog på bara två år, medan kontrollområdet förblev dominerad av icke-inhemska arter av betesgräs.

Marken som behandlades med “kafferesterna” fick en återväxt med 80% krontäckning. Kontrollområdet fick bara 20%. Enligt BES upptäckte forskarna också att trädskiktet var fyra gånger högre i området som preparerats med “kafferester”, jämfört med kontrollområdet.

Förutom den fantastiska tillväxthastigheten förbättrades innehållet av näringsämnen i jorden enormt. Forskarna analyserade jorden för näringsämnen innan de tillförde “kafferesterna” och återigen två år senare. De fann att näringsämnen som kol, kväve och fosfor ökade betydligt. Jordbruksmark som tidigare varit tropisk växtlighet är i regel mycket förstörd och har dålig jordkvalitet, vilket kan fördröja återbeskogning i årtionden. Testerna utfördes på mark som hade genomgått allvarlig avskogning till förmån för en kaffeplantage på 1950-talet. Det är ett lovande resultat att markens innehåll av näringsämnen höjts.

Enligt doktor Cole: ”Denna studie antyder att biprodukter från jordbruket kan användas för att påskynda skogens återhämtning på förstörd tropisk mark. I situationer där bearbetning av dessa biprodukter medför en kostnad för jordbruksindustrin så kan användningen av dem för att restaurera marker, och därmed sträva mot att uppfylla globala mål för återplantering av skog, representera ett ”vinn-vinn-scenario”.

BES skriver ”Som en lättillgänglig avfallsprodukt med mycket näringsämnen kan “kafferester” vara en kostnadseffektiv strategi för markrestaurering och återbeskogning. Sådana strategier kommer att vara viktiga om vi ska uppnå ambitiösa globala mål för att återställa stora skogsområden, i enlighet med överenskommelser inom Parisavtalet 2015. ”

Den här nya metoden är inte redo att användas ännu. Ytterligare forskning behövs för att testa användningen av “kafferester” i strävan att rädda regnskogen. Dr Cole säger till BES:

– Denna studie gjordes på endast ett område, så det behövs fler studier för att se om denna strategi fungerar över ett bredare spektrum av förhållanden. Mätningarna är bara från de två första åren. Långsiktig övervakning skulle visa hur “kafferesterna” påverkar jord och vegetation över tiden. Ytterligare tester kan också bedöma om det finns några oönskade effekter från tillförseln av “kafferester”.

Om biprodukter från jordbrukssektorn, som exempelvis “kafferester”, kan hjälpa regnskogen att återhämta sig är det fantastiskt. Förhoppningsvis kan teamet fortsätt med sina studier för att utvärdera om här metoden är användbar i stor skala och kan ge långsiktigt hållbara resultat.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.