Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
👪 Färre barn med om separation (ledde pandemin till färre skilsmässor?)

👪 Färre barn med om separation (ledde pandemin till färre skilsmässor?)

2021 och 2022 innebar ett trendbrott, där färre barn fick genomgå att deras föräldrar separerade.

Warp Editorial Staff
Warp Editorial Staff

Dela artikeln

År 2021 och 2022 var 3,3 procent av alla barn som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar med om att föräldrarna separerade. Under åren 2015–2020 har andelen varierat mellan 3,6 och 3,8 procent, enligt SCB.

Andelen barn som är med om en separation är generellt sett lägst bland 0-åringar och högst bland barn i åldrarna 2–5 år. Andelen barn vars föräldrar separerar har minskat i alla åldrar, men något mer bland yngre än bland äldre barn.

Andelen separationer är högre för barn med utländsk bakgrund än för barn med svensk bakgrund. För barn med utländsk bakgrund har andelen separationer minskat gradvis sedan 2015 och skillnaden mellan barn med utländsk och med svensk bakgrund har minskat. År 2022 var 3,4 procent av barnen med utländsk bakgrund och 3,2 procent av barnen med svensk bakgrund med om att deras föräldrarna separerade. År 2015 var motsvarande andelar 4,5 respektive 3,5 procent.

Färre skilsmässor under pandemiåren

När människor tvingades vara hemma och träffa sin familj mycket mer var det många som förutspådde ökat antal skilsmässor. Det blev tvärtom.

Mellan 2010 och 2020 har antalet skilsmässor per år legat runt 25 000. 2021 och 2022 minskade det till 23 600 och 21 500.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.