Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🤖 Facebook skapar öppen plattform för att bygga robotar

🤖 Facebook skapar öppen plattform för att bygga robotar

Facebook har skapat en plattform där utvecklare kan bygga robotar med förmåga att känna igen språk, utföra uppgifter och navigera i sin omgivning.

Elina Holmgren Tyskling
Elina Holmgren Tyskling

Facebook har släppt Droidlet vilket är en öppen plattform baserad på öppen källkod. Med hjälp av Droidlet kan man bygga en förkroppsligad robot som kan känna igen språk, navigera i sin omgivning och reagera på input. Robotar som byggs i Droidlet kan även testas i simulerade miljöer.
Syftet med Droidlet är enligt Facebook att fördjupa förståelsen för olika problem inom robotik och att förenkla implementeringen av maskininlärning i robotar.  

Plattformen bygger på olika moduler som kan bytas ut av användaren. Dessa moduler inkluderar minnessystem, perceptuella moduler, en tolkningsmodul som tolkar utifrån minnet vad den ska göra, och en uppgiftsmodul som lagrar uppgifter den ska utföra så som att flytta en arm exempelvis. Systemen användaren kan föra in i modulerna kan bygga på maskininlärning och alltså vara designade för att roboten ska lära sig själv, eller inte.

Plattformen kommer med en dashboard som fungerar som ett kontrollgränssnitt där användaren kan kommunicera med roboten via chatt exempelvis. Dashboarden visar även robotens nuvarande tillstånd där minne och "uppgifter" bland annat ingår.

Facebook menar att utvecklingen av smarta robotar kommer att gå snabbare då samma grundsystem används men komponeter kan bytas ut. Syftet är även att det ska bli lättare för utvecklare att dela med sig av förbättrade system. I en artikel beskriver utvecklarna bakom Droidlet att målet är att förbättringar av system ska vara praktiska snarare än av teoretisk karaktär.

I plattformen finns vad de kallar för ett "model zoo" där användaren kan välja olika egenskaper för sin robot. Bland annat olika "synsystem" så som proprioception, vilket innebär att roboten har en kroppsuppfattning och vet var de olika delarna av kroppen befinner sig.

Läs mer här: GitHub - facebookresearch/droidlet: A modular embodied agent architecture and platform for building embodied agents


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter