Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
📖 Den vetenskapliga revolutionens magnum opus nu på svenska

📖 Den vetenskapliga revolutionens magnum opus nu på svenska

Francis Bacon lanserade för 400 år sedan embryot till den vetenskapliga metoden. Nu utkommer hans verk Novum Organum för första gången på svenska.

Magnus Aschan
Magnus Aschan

Dela artikeln

Francis Bacon har haft en helt avgörande betydelse för den moderna filosofin och vetenskapen. När du säger "kunskap är makt" citerar du just honom.

Bacon uppfattade den vetenskapliga metoden av sin tid, på 1600-talet, som otillräcklig. I Novum Organum presenterade han sitt botemedel i form av reduktion och deduktion. Därmed lanserade han embryot till den vetenskapliga metoden, den process där forskaren genom induktion och empiriska data, insamlad genom observation, kan bilda sig korrekta uppfattningar om den okända verkligheten:

“De som av högmod eller arrogans och i lärda ordalag har dristat sig att tala om naturen som om den till fullo vore kartlagd har allvarligt skadat filosofin och vetenskaperna. I den mån de fått gehör för sin ståndpunkt har de nämligen kvävt och hindrat forskningen, och deras egna framsteg har inte uppvägt den skada de vållat genom att förvanska och fördärva andras arbete.”

I sitt förord skriver Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien:

“Man hade unnat Bacon att få bevittna resultatet av detta segertåg, vilka han kanske inte ens i sina vildaste drömmar hade kunnat föreställa sig. Visst finns det oroande och motgående rörelser, både nu och tidigare. Men de massiva framgångar vetenskaperna haft sedan Bacons tid, liksom deras genomgripande påverkan av människans livsvillkor, är svåra att förneka.”

Nu utkommer Novum Organum, den vetenskapliga revolutionens magnum opus, för första gången på svenska. Det är den femte delen i Fri Tankes vetenskapliga klassikerserie tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien.

Läs mer och beställ boken här.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter